Majka Zemlja u Indiji dobija jednaka prava kao i ljudi

Pokret za priznavanje i zaštitu prava prirode ostvario je još jednu pobedu prošlog meseca kada je indijski sud proglasio da prirodni svet treba da ima jednaka zakonska prava kao i ljudi.

U odluci na 23 stranice objavljenoj 19. aprila, Visoki sud u Madrasu u Čenaju rekao je da Majci prirodi treba dati „sva odgovarajuća prava, dužnosti i obaveze žive osobe“ i da su ljudi dužni da je zaštite od štete. Sudija Sundaram Srimathi, koji je napisao mišljenje, takođe je rekao da ljudi imaju odgovornost da sačuvaju prirodni svet za potomstvo.

„Prošle generacije su nam dale na čuvanje „Majku Zemlju“ u njenoj iskonskoj slavi i mi smo moralno obavezni da je predamo sledećoj generaciji“, napisala je ona.

Odluka je rezultat peticije vladinog zvaničnika koji je, nakon nezakonitog izdavanja akta za zaštićeno šumsko zemljište, bio primoran da se penzioniše i izgubi deo penzije. Zvaničnik je želeo da Visoki sud u Madrasu ponovo proceni njegovu kaznu, tvrdeći da je postupio po naređenju nadređenih i da je situacija ispravljena: delo je poništeno, a šuma je ostala zaštićena.

The woodland at dawn in Parambikulam Wildlife Sanctuary on Nov. 19, 2009 in Kerala, India. Credit: Phil Clarke Hill/In Pictures via Getty Images

Kao odgovor na tužbu, sud mu je smanjio kaznu – ali i iskoristio priliku da uvrsti zaštitu za prirodu. Pozivajući se na pravni koncept „Roditelj nacije“, Srimati je rekao da vlada ima dužnost da deluje kao zakonski staratelj za one koji ne mogu da se zaštite, uključujući tu i majku prirodu.

Ovaj slučaj predstavlja najnoviju pobedu u borbi za svetski pokret za prava prirode. Tokom proteklih nekoliko godina, neke zemlje uključujući Boliviju, Ekvador i Panamu, su priznale zakonska prava prirode kroz zakone i ustavne amandmane. Indija je takođe bila lider u ovoj oblasti: odluka Višeg suda Utarakhanda iz 2017. godine, na primer, proglasila je reke Gang i Jamuna za živa bića sa istim pravima kao i ljudi, a odluka istog suda iz 2018. odobrila je slično status celog životinjskog carstva.

Share