Ekoturizam, putovanja u skladu sa prirodom

Ekoturizam
Ovaj pojam sve češće čujemo kada se govori o potencijalima Srbije i zemalja regiona. Poslednjih godina dosta se radi na edukaciji i promociji ovakvog vida turizma ali i dalje sve ostaje ne potencijalima. Malobrojne turističke agencije i ekolološke grupe nude ovaj vid turizma. Međutim, česta je zabuna između termina seoski i ekološki turizam. Oni se prepliću ali se ne mogu izjednačiti.

U svetu, situacija je značajno drugačija u odnosu na Srbiju i region.

Prepoznajući ogroman značaj očuvanja životne sredine industrija turizma rešila je da se prikloni ovom globalnom svetskom trendu.

Da li ste znali da je Kenija jedna od zemalja koja najveći deo svojih prihoda akumulira upravo zahvaljujući ekoturizmu? Kenija je jedna od prvih zemalja koja je dobro unovčila svoje prirodno bogatstvo. Procenjuje se da samo jedan lav iz krda zemlji  donese zaradu  više od 50 miliona dolara godišnje.

Brojni nacionalni parkovi, egzotični predeli i mesta sa netaknutom prirodom sve su popularnije turističke destinacije. Zaljubljenici u prirodu, mladi istraživači, avanturisti, volonteri, ekolozi i biolozi okrenuli su se ovakvom vidu turizma.

Ekoturizam
Ekoturizam je  vid turizma koji pojedincima omogućava da posete različite predele i tom prilikom se edukuju i zabave, a istovremeno ih motivišući da svojim delovanjem ne ugrožavaju životnu sredinu i prirodne i kulturne resurse.

Eko turisti su osobe koje žele da što više „upiju“ atmosferu mesta koje su posetili, kupuju domaće proizvode, ako je moguće organske, upoznaju običaje i kulturu meštana i trude se da što manje zagađuju sredinu u kojoj su se našli.

Ostatak teksta pročitajte u 1. broju Plezir magazina  na stranici br. 46.

Share