Internet je za sve?! Nasilje, mizoginija, seksizam i mogući otpori

Povodom početka globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, Francuski institut u Srbiji, u saradnji sa feminističkim kulturnim centrom BeFem, organizuje događaj: Internet je za sve?! Nasilje, mizoginija, seksizam i mogući otpori 25. novembra 2020, od 18 sati (online debata)


  1. novembar, svetski dan borbe protiv nasilja nad ženama, obeležićemo razgovorom između francuskih i srpskih aktivistkinja koje se bave različitim aspektima odnosa digitalnog sveta i feminizma.

Pozicija žena i represije koje doživljavaju u realnom prostoru, prenose se i u online sferu. Zato je potrebno kreirati nove digitalne feminističke prakse, kako u edukativne svrhe, tako i radi stvaranja bezbednog prostora za žene i druge marginalizovane grupe. To je put koji vodi ka umanjivanju stereotipa i povećanju učešća žena u medijskom i digitalnom sadržaju. Učesnice će voditi razgovor o feminističkim praksama u online prostoru kao mogućim strategijama borbe za unapređenje položaja žena, o digitalnoj sigurnosti, kao i o informaciono-tehnološkom obrazovanju mladih žena.

Razgovor će voditi dr Jelena Višnjić,dr, studije roda, jedna je od osnivačica i direktorka BeFema

Učestvuju: Josiane Jouët (Žozian Žue), sociološkinja, koja svoj rad fokusira na upotrebu informacionih i komunikacionih tehnologija Margaux Collet (Margo Kole), aktivistkinja, autorka i nezavisna konsultantkinja za rodnu ravnopravnost, Tanja Ignjatović, psihologinja, konsultantkinja u radu sa ženama žrtvama muškog nasilja, koordinatorka programa edukacija, istraživanja, analiza javnih politika i javnog zagovaranja i Lana Nikolić, master filološkinja, novinarka i aktivistkinja koja se bavi i istraživanjem potencijala digitalnog i različitim oblicima aktivizma.

U okviru ciklusa Rodna ravnopravnost u digitalno doba Francuski institut u Srbiji organizovaće više debata tokom 2021. godine.

Događaju se možete priključiti preko Zoom platforme, a link ćete dobiti prijavom preko online registracije ovde

Opširnija biografija učesnica:

Josiane Jouët (Žozian Žue) je sociološkinja koja svoj rad fokusira na upotrebi informacionih i komunikacionih tehnologija. Bila je redovna profesorka na Univerzitetu Paris 2 Pantheon-Assas od 1998. do 2016. godine, pre toga predavala je na Science Po i Univerzitetu u Najrobiju (Kenija). Koautorka je sa Bibijom Pavard i Katarinom Niemeier „Making Vaves: Feminist mobilisation online“ (2017, La Decouverte) i autorka je članka „Digitalni feminizam: propitivanje obnove aktivizma“ iz 2018. godine (Journal of Research in gender studies 8 (1) ).

Jelena Višnjić, dr, studije roda (Univerzitet u Novom Sadu). Jedna je od osnivačica i direktorka BeFem, feminističkog kulturnog centra. Koordinatorka je programa “Feministička medijska kultura: proizvodnja roda” i predavačica u Centru za ženske studije u Beogradu i aktivistkinja feminističkog pokreta.

Margaux Collet (Margo Kole), nezavisna konsultantkinja i trenerica za rodnu ravnopravnost, na čelu studija i komunikacija u Visokom savetu za ravnopravnost od 2015. do 2018. Aktivistkinja u udruženju Dare feminism! (direktorka od 2013. i potpredsednica od 2014. do 2016.) i članica ADSF (Agir pour la sante des femmes) od 2018, koautorka je knjige „Da li je Bijonse feministkinja? i druga pitanja za razumevanje feminizma “(2018.) i „Feminizam za  početnik/ce “(septembar 2019.).

Tanja Ignjatović, psihologinja, doktorirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na teme nasilja prema ženama u intimnom partnerskom odnosu zloupotrebom dece. Od 2001. godine angažovana u Autonomnom ženskom centru u Beogradu. Pored individualnog konsultantskog rada sa ženama sa iskustvom muškog nasilja, koordinira programe edukacija, istraživanja, analiza javnih politika i javnog zagovaranja. Učestvovala ili koordinirala radne grupe za izradu ključnih državnih dokumenata javnih politika u oblasti prevencije i zaštite žena i dece od nasilja i diskriminacije. Glavne oblasti ekspertize su institucionalni / koordinirani odgovor na nasilja prema ženama i nasilje u porodici, zloupotreba dece protiv žena-majki sa isksutvom nasilju, politike rodne ravnopravnosti u obrazovnim programima i odgovor obrazovnog sistema na rodno zasnovano nasilje.

Lana Nikolić je master filološkinja, novinarka i aktivistkinja posebno posvećena mladima uopšte, kao i mladima iz osetljivih grupa i pitanju inkluzije. Stipendistkinja je Instituta za digitalne komunikacije kroz stipendiju “Boris Trivan”, i voditeljka Radio Beograda 202. Dobitnica je nagrade Exit fondacije “YouthHeroes”. Piše tekstove za Oblakoder, a bavi se i istraživanjem potencijala digitalnog i različitim oblicima aktivizma. Bila je mentorka u dva programa mentorstva, a kao mentorina učesnica programa “Kreativno mentorstvo”. Veruje da nesebično prenošenje znanja, zagrljaji i razgovori mogu da promene svet.

Share