Usamljenost je tema sledeće tribine u DKSG-u

DKSG i tim psihološkog savetovališta za studente „Pričajmo o tome“ u saradnji sa psihološkim savetovalištem „Mozaik“ organizuju tribinu Usamljenost

Za usamljenost i diskonektovanost se kaže da su problemi 21. veka i jedan od glavnih razloga zašto su depresija, poremećaji ličnosti i bolesti zavisnosti u porastu. Uz to, istraživanja afektivne vezanosti pokazuju da izbegavajući obrazac postaje norma, dok sigurni obrazac sve više „bledi“.

Neka od pitanja o kojima će biti reči na tribini:
1) Postoje li crte ličnosti ili lične karakteristike koje predisponiraju nekoga za „usamljenost” i izolovanost?
2) Koliko je važno bezuslovno samoprihvatanje i slika o sebi?
3) Povezanost i bliskost sa drugima kao bazična potreba i osnova za siguran atačment.
4) Šta se desi kada je ta bazična potreba frustrirana?
5) Na koji način porodica utiče na sve to? Kako porodica otežava ili olakšava socijalizaciju (ili pak izolaciju)?
6) Kako i zašto nastavljamo frustriranu potrebu za bliskošću i tokom kasnijeg života? Postoji li strah od bliskosti ili se iza toga krije i nešto drugo?
7) Kako utiče društvo i društvene vrednosti? Kako ono otežava ili olakšava?
8) Kako se branimo od usamljenosti?
9) Šta jeste ili nije bliskost? Šta jeste ili nije autentičan kontakt?
10) Mogu li se depresija i drugi pomenuti poremećaji tretirati i kao posledice nepovezivanja i usamljenosti?

Psihološko savetovalište Mozaik, okuplja stručnjake različitih profila (psihologe, lekare, psihijatre, specijalne pedagoge) koje povezuje opredeljenost za psihoterapiju i usmerenost ka pomaganju ljudima da budu zadovoljniji na ličnom, porodičnom i profesionalnom planu. Članovi Mozaika su sertifikovani psihoterapeuti, a primarnu delatnost savetovališta predstavlja psihoterapija, i to: Kognitivno-Bihejvioralna psihoterapija, Sistemska porodična terapija, Geštalt psihoterapija i Shema terapija. Naše ostale delatnosti uključuju: Savetovanje i koučing, Psihodijagnostiku i Analizu individualnih potencijala, Naučna istraživanja, Medijaciju, Seminare i radionice, Treninge i edukacije za kolege i dr. Savetovalište je posebno ponosno na „Matine sa psihoterapeutom“ kada otvaraju vrata savetovališta za sve one koji bi da upoznaju i porazgovaraju sa psihoterapeutima.

vreme i mesto: Dom kulture „Studentski grad“; Četvrtak, 29. mart, 18.00h, Velika sala

Ulaz na tribinu je slobodan.

Share