Tri pokazatelja da je došlo vreme za promenu posla

Zahtevi koje savremeni stil života pred mnoge od nas postavlja dovode do specifičnog odnosa modernog čoveka prema zaposlenju. Pored činjenice da većina zaposlenih provodi jednu trećinu svakog svog radnog dana na poslu, mi danas mnogo više vremena provodimo samousavršavajući se i prilagođavajući se zahtevima tržišta rada, pokušavajući da idemo u korak sa čestim i brzim promenama u ovom kontekstu. S druge strane, trudeći se da se prilagodimo poslodavcima i kolegama, inovativnim radnim procesima, da prevaziđemo konkurenciju i odupremo se pritiscima, mi neretko zaboravljamo na pitanje sopstvenog zadovoljstva radnim mestom, zaduženjima i kolektivom. Ukoliko ste sebe zatekli u preispitivanjima povodom vašeg radnog angažmana, u tekstu koji sledi pročitajte više o znacima koji mogu ukazati na to da je došlo vreme da promenite posao.

Smatrate da se ne uklapate u kolektiv: Pitanja atmosfere, sukoba u okviru kolektiva i timskog duha

Iako svako od nas radi svoj posao pre svega zbog ostvarivanja materijalne sigurnosti i napretka u ovom pogledu, dok je malo nas toliko srećno da svoj posao radi isključivo iz ljubavi prema struci, još jedan od značajnih benefita svakog radnog mesta jesu poznanstva i prijateljstva sa kolegama. Dobar kolektiv je izuzetno značajan faktor koji utiče na zadovoljstvo zaposlenih povodom radnog mesta i uslova za rad. S druge strane, možemo da se zapitamo šta je to dobar kolektiv i spram kojih kriterijuma ga određujemo valjanim ili ne. U idealnom scenariju, pronaći ćemo prijatelje u kancelariji i prijateljstva koja ostvarimo na radnom mestu će nam kasnije pomoći da napredujemo u industriji, podržavajući jedni druge. Timovi koji, pak, nisu tako srećno sastavljeni da kolege zapravo postanu prijatelji i rado provode vreme zajedno mogu još uvek biti uspešni, ukoliko je saradnja konkretna i ukoliko su svi ustremljeni na zajednički cilj. Postoje, međutim, slučajevi, takoreći toksične atmosfere u kancelariji, otvorenih ili (možda još gore) prikrivenih neslaganja, prenaglašene kompetitivnosti ili podele kolektiva na manje grupe među kojima vlada netrpeljivost. Sve ovo može dovesti do osećaja prezasićenosti, do frustracija i sveukupno negativnog osećaja, koji ćemo kasnije nesvesno da prenesemo na ostale segmente života. Ukoliko osećamo da ne pripadamo kolektivu u kojem radimo ili su određeni obrasci ponašanja u sukobu sa našim uverenjima i daleko od naše zone komfora, potrebno je da razmotrimo načine na koje takav problem može da se reši. Ukoliko sukobi i netrpeljivost ne mogu da se prevaziđu kroz razgovor (međusobni ili sa nadređenima), savet je da razmotrite druge opcije za zaposlenje. Rad u negativnoj atmosferi može negativno da utiče na vaše zdravlje, a u kontekstu posla može da vas ometa da postignete rezultate kojima težite, ostvarite svoje potencijale i naposletku napredujete.

Ne vidite prostor za napredak: Pitanja potencijala, ambicija i izazova

Ukoliko ste ambiciozni, od radnog mesta bi trebalo da očekujete da postavlja pred vas izazove, da bude interesantno i uzbudljivo, te samim time pruža mogućnost da se dokažete, da se razvijate kao profesionalac i da napredujete na hijerarhijskoj lestvici u kompaniji za koju radite. Ukoliko, sa druge strane, primećujete da je vaš radni proces monoton, da se iznova ponavlja isti obrazac, sa istim koracima i ujednačenim ciljevima, obratite se nadređenima tim povodom. Pored toga što vam monotonija na radnom mestu oduzima šansu da napredujete u okviru date firme, ovo predstavlja smetnju i vašem eventualnom zaposlenju na drugom radnom mestu, budući da niste imali prilike da proširite svoja znanja i steknete nove veštine. Ukoliko se nalazite u ovakvoj poslovnoj situaciji, važno je da uzmete u obzir samoinicijativno samousavršavanje, pohađanje određenih kurseva i samostalno praćenje aktuelnosti na tržištu rada, na koje najbolje upućuju relevantni oglasi za posao. U slučaju da vaš razgovor sa nadređenima u vezi sa vašim napredovanjem ne urodi plodom, počnite da tražite drugi posao. Ovo je takođe relevantno i za one koji su dosegli svoj maksimum u okviru konkretne kompanije i čiji napredak nije ometen stagnacijom i neizazovnim monotonim radnim procesom, već naredni stepenik prosto ne postoji.

Niste zadovoljni svojom platom: Pitanje materijalne (ne)sigurnosti

U slučaju da ste i sami deo većine koja od radnog angažmana očekuje pre svega priliku za ostvarivanje materijalne sigurnosti, pitanje plate je zasigurno veoma važan faktor, koji utiče na vaše zadovoljstvo ili nezadovoljstvo radnim mestom. Ukoliko smatrate da je količina truda koji ulažete u rad i posao koji obavljate neadekvatno plaćen, vrlo je važno da na ovu temu razgovarate sa svojim nadređenima. Mnogima je veoma teško da skupe hrabrost da iniciraju razgovor povodom svoje povišice, ali ukoliko u kompaniji za koju radite ne postoji uređen sistem povišica koji odgovorni prate, važno je da pripremite argumente i tačne podatke, te otvorite ovu temu. Situaciju u kojoj biste vi nakon ovog razgovora još uvek bili nezadovoljni povodom novčane naknade za posao koji obavljate bi trebalo da prepoznate kao znak da je došlo vreme za drugi posao. Vrlo je važno da ne potcenjujete sebe i svoj doprinos kompaniji za koju radite, te i da se ne mirite sa platom koja nije u skladu sa trudom koji ulažete i rezultatima koje postižete. Pored toga što vam nedovoljna plata remeti finansijsko stanje, ovo dovodi do osećaja uznemirenosti koji može da se odrazi na vaše zdravlje i negativno utiče na vaše samopouzdanje.

Budući da posao za većinu nas predstavlja izuzetno važan deo svakodnevnice i samim time može da utiče na naš privatni život i zdravlje, izuzetno je bitno da budemo zadovoljni svojom radnom pozicijom, da osećamo da smo dovoljno cenjeni u okviru kolektiva i od strane nadređenih, kao i da vidimo prostor za napredak kojem težimo. U slučaju da vaš posao predstavlja za vas izvor stresa, preispitajte se u vezi sa time da li je dato radno mesto najsrećnije raspoloživo rešenje za vas i počnite da se raspitujete u vezi sa nekim drugim mogućnostima u ovom kontekstu.

Share