ŠTA MLADI DANAS ČITAJU I ŠTA ĆE ČITATI U BUDUĆNOSTI?

Empirijska istraživanja u poslednjih trideset godina, podjednako u razvijenim zemljama Evrope i SAD, kao i u tzv. društvima u tranziciji, poput Srbije na primer, pokazuju dve tendencije. Najpre, gledanje televizijskih programa i korišćenje interneta predstavljaju centralne sadržaje slobodnog vremena, naročito za populacije mlađe od četrdeset godina. Zatim, čitanje knjiga svodi se u statističkoj ravni na nekoliko procenata ukupnog slobodnog vremena u poređenju sa televizijom i internetom. Zato će neka od pitanja koja će ova tribina otvoriti biti: Knjiga i njene medijske alternative u savremenosti. Kultura knjige i kultura slike. Da li mladi danas čitaju klasična književna dela. Šta ih privlači u beletristici. Književnost u budućnosti – da li je budućnost književnosti virtuelna?

Gde? 

Dom kulture „Studentski grad“

Kada?

Utorak, 13. novembar, 19.00, Klub Magistrala 

Ko?

prof. dr Miomir Petrović, književnik, dramaturg i univerzitetski profesor i Gojko Božović, pesnik, književni kritičar, esejista i izdavač (izdavačka kuća Arhipelag)

Share