Foto izložba Pazim gde gazim

Ne propustite originalnu izložbu Branislava Karanovića, Pazim gde gazim, u beogradskoj galeriji Bartselona (Belgrade Design District, 1 Sprat, lokal 96). Izložba se otvara u ponedeljak 28. maja i trajaće do 2. juna.

Kao autor koji priprada generaciji umetnika koja je donela nov pogled na fotografsku umetnost u okviru njenog umetničkog stautsa, Karanović se tokom devedesetih godina XX veka okreće urbanom kao neiscrpnom izvoru motiva i počinje istraživanje dokumentarnog zapisa u funkciji umetničkog značenja. Istražujući relaciju između likovnog (grafičke decipline) i fotografskog (dokument/umetnost) pristupa on fotografiše, registruje, beleži sve marginalne artefakte, skice društvenih odlika ali i odraze autorskog promišljanja. Logično sledeći sopstveni instinkt, Karanović istražuje sve vizuelne segmente koje pronalazi u okolini, beleži ih i reciklira u nova značenja.

Poststrukturalistički princip koji se često nalazi u osnovi njegovih novijih radova se ogleda i u fotografskom (foto-grafičkom) ciklusu Lica u lica koji svojim duhovitim nazivom asocira i na dvojake vrednosti samog sadržaja. Svakako, ovaj serijal nije nastao kao autonoman u odnosu na Karanovićev prethodni rad, nego je dalji nastavak njegovog angažovanja u okviru tumačenja fotografije kao medija koji ponekad egzistira na marginama umetničkih disciplina i koji je interkativan sa grafičkim postupcima. U slučaju serije Lica u lica, Karanović asocijativnim sadržajem ističe interpretiranje fotografije kao ready made objekta/dokumenta sa dvojnim značenjem. Kao takav, on svojom atraktivnošću i vizuelnom dinamikom skreće pažnju posmatrača upravo na sadržaj zatečen i snimljen, a li i na onaj interpretiran od strane samog autora.

Lica su sačinjena upravo fotografijom recikliranih formi zabeleženih na lokalitetima koje Karanović opsesivno zapaža u potrazi za motivima. Uočeni detalji, kadrirani da asocijativno upućuju na formu lica, deluju tim istim sadržajem i postavljaju pitanje posmatraču koji ih analizira. U isto vreme lice deluju asocijativno, inicirajući emotivni odgovor koji je posledica „izraza“ istaknutih veštom igrom vizuelnih elemenata.

Hronološki posmatrano, Karanovićevi serijali upućuju na linearno razvijeno interesovanje i ekspanziju autorske ideje koja ga, skoro opsesivno, angažuje u svom dugogodišnjem radu. Njihov sadržaj je očigledno interpretiran na osnovu ličnog autorskog filtera putem ironije i duhovitog pristupa ali i lucidnog posmatranja svakodnevnice. Pored beleženja, Karanović svakako i ističe atribute savremene fotografske umetnosti: vizuelnu atraktivnost, simboliku snimljenog sadržaja, atraktivnost snimljenog materijala.

U specifičnom kreativnom opusu Branimira Karanovića ogleda se teza o spajanju fotografskog dokumenta i umetničke vrednosti istog. Kako sam umetnik navodi, realizacija ovih fotografskih serijala nastala je hronološki, linearno se nadovezujući na njegov prethodni rad koji je uvek balansirao između grafike i fotografije. Takođe, u ovom se ogleda i autorov stav prema suštini fotogafskog medija koji nekad balansira na granici između umetnosti i mehaničkog, dokumentarnog zapisa. Reciklirajući dokument, Karanović ga interpretira vraćajući surogat u prirodno okruženje i time ga pretvarajući u umetničku formu.

Branimir Karanović je rođen 1950. u Beogradu. Diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti 1974. u Beogradu. Magistrirao grafiku na Fakultetu likovnih umetnosti 1976. u Beogradu. Od 1978. do 1996. radio kao profesor fotografije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Od 1996. je bio redovni profesor fotografije na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu do 2015. Od 2016. dobija zvanje profesora emeritusa na istom fakultetu. Aktivno izlaže fotografije i grafike na domaćim i medjunarodnim izložbama cetiri decenije. Dobitnik je više značajnih nacionalnih nagrada i priznanja. Član je ULUS-a, ULUPUDS-a i UPIDIV-a.

Share