Android aplikacija Predstavite se caru Galeriju kako običaji nalažu

 U Gamzigradu je na lokalitetu Felix Romuliana u okolini Zaječara je nedavno predstavljen potpuno nov turistički proizvod na našim prostorima, kojim se kulturno nasleđe na inovativan način približava posetiocima. U pitanju je interaktivna android aplikacija pod nazivom “Predstavite se caru Galeriju kako običaji nalažu“.

Android-aplikacija-Predstavite-se-caru-Galeriju-kako-obicaji-nalazu

Aplikacija omogućava bolje i lakše upoznavanje još uvek neotkrivenih delova gamzigradske palate, tako što posetilac na trenutak postaje “arheolog” i prati tragove starog običaja dolaska pred rimskog cara. Osim toga, posetioci će putem ove aplikacije moći da nauče nešto više o načinu na koji su stari Rimljani provodili slobodno vreme, o polaganju žrtve bogovima i religijskim ritualima kojim su uvođeni u paganstvo, ali i zanimljive detalje iz biografije imperatora Galerija.

“Interpretacija kulturnog nasleđa na način razumljiv i shvatljiv posetiocima koji nemaju stručna znanja, izuzetno je važna. Svrha kulturnog nasleđa ne iscrpljuje se u onom trentuku kada ga otkriju i razumeju arhelozi, već onda kada je ono dostupno i shvatljivo građanima. To je moguće postići novim pristupima u interpretaciji, u muzejima i na arheološkim lokalitetima. Nadamo se da je aplikacija koju danas predstavljamo dokaz te tvrdnje. Istovremeno, lokalitet Felix Romuliana deo je šire kulturne rute koja povezuje Hrvatsku, Srbiju, Bugarsku i Rumuniju. Ova ruta je odnedavno uvrštena na listu evropskih kulturnih ruta, dobivši sertifikat koji izdaje Evropski institut za kulturne rute iz Luksemburga. Sama sertifikacija, ali i inicijative poput ove, mogu da doprinesu da strani i domaći posetioci počnu da posmatraju naš region kao kvalitetnu turističku destinaciju.” – izjavio je Danko Ćosić, projektni menadžer u Dunavskom centru za kompetenciju.

Android-aplikacija-Predstavite-se-caru-Galeriju-kako-obicaji-nalazu2

FELIX ROMULIANA – DEO KULTURNE RUTE
Utvrđeni kompleks palate u Gamzigradu jedan je od 20 rimskih lokaliteta koji, zajedno sa 12 vinskih regija u Hrvatskoj, Srbiji, Bugarskoj i Rumuniji, čine kulturnu rutu “Put rimskih careva i dunavski put vina”. Predstavljajući zajedničko kulturno nasleđe ovih zemalja, ruta je već postala deo mreže evropskih kulturnih ruta. “Put rimskih careva i dunavski put vina“ čine arheološka nalazišta, svako sa svojom jedinstvenom istorijom i identitetom, koja predstavljaju svojevrsni spomenik rimskim imperatorima i njihovim aktivnostima u Podunavlju. Ruta takođe uključuje vinske regije koje nadalje nastavljaju tradiciju proizvodnje i potrošnje vina započetu još u rimsko doba.

Android-aplikacija-Predstavite-se-caru-Galeriju-kako-obicaji-nalazu3

Share