Izložba Europe Now

izlozba-europe-now

Fokus umetničke fuzije Verene Andree Prenner i Offerusa Ablinger kreće se u sferi političke Evrope, sa težištem na otpadu, patrijarhalnoj iskoristivosti i poetskom izrazu u određenom kontekstu. Umetnici sežu za populističkim i satiričnim sredstvima kako bi razotkrili i raskrinkali opšta mesta u terminologiji. U datoj situaciji, vezan za sadašnji trenutak, odjekuje kič izdubljenih, masivnih planina, monumentalno prelepljen i zacementiran u sredini.

Otvaranje izložbe je najavljeno za  17. oktobar i biće otvorena do 2. novembra u galeriji Bartselona. (Belgrade Design District, 1 Sprat, lokal 96)

U saradnji sa Kulturforum Belgrad

Share