Glam nature

Foto editorijal nastao u idiličnom pejzažu Auto kampa Rijeka Crnojevića.

Lokacija: Auto kamp Rijeka Crnojevića
Fotografije: Nada Vojinović @nadavojinovic
Asistent fotografa: Nina Bukilić
Modeli: Aleksandra Mugoša i Aleksandra Raićević


Share