Eko gradnja: reciklirani beton sa dodatkom otpada od drveta

Potreba za što većim iskorištenjem dostupnih materijala dovodi istraživače iz dana u dan do novih, revolucionarnih rešenja u svim oblastima. Jedno od takvih, stiže nam sa Tokijskog Univerziteta.

Tim predvođen Li Liangom je došao na ideju kako da ojača beton (reciklirani) upotrebom otpada od prerade drveta. Li Liang tvrdi da je ponovo korištenje agregata od starog betona neodrživo zbog toga što proizvodnja novog cementa utieče na emisiju gasova staklene bašte čime se dodatno podstiču klimatske promene. Zbog toga je njegov istraživački tim želeo da nađe bolji način upotrebe korišćenog betona, kako bi građevinskoj industriji i proizvodnji betona omogućio uvođenje principa cirkularne ekonomije.

Inovativno rešenje japanskih istraživača uključuje uklanjanje betona koji se koristi i njegovo usitnjavanje u prah, dok se drvni otpad i piljevina koriste u postupku recikliranja betona kako bi se dobio lignin. Lignin je kompleksni polimer aromatičnih alkohola poznatih kao monolignoli, i poput plastike ili cementa ima funkciju da povezuje celulozna vlakna u čvrstu strukturu. Prah betona se meša sa vodom i ligninom kako bi se dobila smesa koja se zatim izlaže visokom pritisku i zagreva, usled čega lignin postaje lepak koji popunjava praznine između betonskih čestica. Rezultat je novooblikovani beton sa unapređenim karakteristikama.

„Većina recikliranog betona koji smo napravili pokazala je veću čvrstoću i otpornost na savijanje nego običan beton“, objasnio je jedan od autora istraživanja Yuya Sakai. „Ovo otkriće nam omogućava veliki pomak prema zelenijoj, ekonomičnijoj građevinskoj industriji koja ne samo da smanjuje zalihe otpada od betona i drveta, već pomaže u rešavanju problema klimatskih promena.“

Share