Danas slavimo Svetski dan šuma

Svetski dan šuma obeležava se danas pod sloganom „Šume i održivi gradovi” kako bi se ukazalo na značaj šume za zdrav život u gradovima. Međunarodni dan šuma ustanovljen je 1971. godine na 23. zasedanju Generalne skupštine Evropske konfederacije za poljoprivredu.

Generalna skupština Ujedinjenih Nacija je 2012. godine donela odluku da će se obeležavanje Međunarodnog dana šuma organizovati 21. marta svake godine, na dan prolećne ravnodnevice na severnoj Zemljinoj hemisferi, odnosno jesenje ravnodnevice na južnoj.

Srbija ima oko 30 posto površine pod šumom, a nacionalnom Strategijom pošumljavanja teži se da se taj procenat podigne na oko 42 posto do 2050. godine. Po podacima Nacionalnog inventara šuma, Srbija spada u srednje šumovite zemlje, s prosečnom pokrivenošću šumskom vegetacijom. Pod šumama u Srbiji je 2.254.000 hektara odnosno 29,1 odsto njene teritorije. Od toga državne šume čine 53 odsto, a ostalo su privatne. Šume u Srbiji čini 49 vrsta drveća 40 lišćarskih i devet četinarskih.

Share