Aplikacija Olafura Eliasona daje glas deci u diskusiji o klimatskim promenama

Umetnik Olafur Eliason je razvio aplikaciju za proširenu srealnost Earth speakr koja omogućava deci da digitalno transplantiraju svoje lice u životno okruženje kako bi na svoj način dali glas u raspravama o klimatskoj krizi. Aplikacija je deo šireg umetničkog projekta zajedno sa namenskom veb stranicom koja pruža platformu za one koji su premladi da bi bili uključeni u zvanični politički proces, ali koji će morati da trpe posledice svih odluka donetih danas.

Foto: Lars Borges

Share