Amerika 60-ih i 70-ih kao glavni subjekat fotografija Vilijama Eglstona

Američki fotograf Vilijam Eglston je danas širom sveta poznat kao jedan od pionira kolor fotografije 6o-ih godina. Njegove kolor fotografije, u početku oštro kritikovane izdržale su test vremena i doživele su kultni status.

Vodeći subjekat njegovih fotografija je Amerika. Fotografije u kojima danas uživamo, nastale su prilikom Elstonovih putovanja širom Amerike u periodu između 1966. i 1974. godine. Foto serija Los Alamos obuhvata fotografije snimljene na ulicama njegovog rodnog Memfisa sve do Santa Monike, grada u Novom Meksiku koji je poznat po razvitku prve atomske bombe na svetu po kojoj je i serijal fotografija dobio ime.

Eglstonov pristup fotografiji je blago ironičan i otvara mogućnost različitim tumačenjima.

Share