Ekološka kriza i ciklusi života kao inspiracija za izložbu Adrien Ujhazi

U ponedeljak 20. maja od 20 časova, otvara se izložba iz redovnog godišnjeg programa Gradske galerije, pod nazivom Takav je život… (Ciklusi Geje). Autorka izložbe je mlada umetnica Adrien Ujhazi koja je diplomirala slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde trenutno pohađa master studije. Ujhazi od 2011. godine aktivno izlaže u zemlji i inostranstvu i dosad je svoje stvaralaštvo prikazala na četrdeset grupnih i čak deset samostalnih izložbi. Ove godine postala je i članica SULUV.

Jedanesta samostalna izložba autorke nosi naziv Takav je život… a nadovezuje se na seriju izložbi pod nazivom Ciklusi Geje. Može se reći da Ujahzi u svom radu istražuje odnos čoveka i prirode, pa otuda i Geja kao starogrčka personifikacija Majke prirode, personifikacija evolucije i života. Autorka ovaj odnos ilustruje netipičnim slikarskim, ali tipičnim materijalima iz prirode, njeno stvaralaštvo inklinira bio art-u i formom i sadržajem. Ujhazi koristi kružne i ovalne forme koji predstavljaju simbole jajeta semena i ćelija kao osnovnih ciklusa života, ali i ne samo simbole, jer njene slike sadrže i seme pšenice te postaju mali ekosistemi u kojima umetničko delo ima sopstvene cikluse života od klijanja preko fotosinteze i razvoja novih živih organizama. Pšenica igra važnu ulogu kao istorijski važna žitarica u prehrani, čime autorka naglašava metamorfozu savremenog društva.

Celina postavke sastavljena iz slika i objekata izrađenih isključivo od prirodnih materijala predstavlja otklon od ere plastike u kojoj živimo i na taj način kritikuje ekološku krizu u koju je Geja zapala u savremenoj fazi razvoja.

Izložba Takav je život će biti otvorena do 2. juna, a pored otvaranja naknadno će biti objavljen i termin vođenja sa autorkom. Publika će moći da prati cikluse rađanja i života na slikama i objektima Adrien Ujhazi svakog dana od 14 do 20 časova.

Share