Down by the river

Editorijal objavljen u februarskom broju Plezir magazina.

Fotografije: Andrijana Kovrlija

Šminka: Jelena Krsmanović

Model: Doris Janjić

Down-by-the-river2

Down-by-the-river

Down-by-the-river5

Down-by-the-river4

Down-by-the-river3

Share