Pesma dana

Modern English je engleski post-punk i New Wave bend koji mladež tog doba opominje, ne zaboravite na dobar zvuk i prave vrednosti. Njihova stvar „I Melt with You“ je metafora i služi da pokaže kako upornost u doslednosti i sama doslednost izaziva divljenje, stoga vam ekipa Plezira toplo preporučuje ovaj bend, te vam savetujemo, nađimo se u tački topljenja u kojoj se ova stvar pretvara u tečno zlato i slušni aparat obuzima toplinom.

Share