Nastavak projekta Frontiers in Retreat

KC Grad nastavlja sa realizacijom projekta Frontiers in Retreat i platforme koja okuplja međunarodne umetničke rezidencijalne programe i neguje multidisciplinarni dijalog o ekološkim pitanjima.

Tokom septembra i oktobra 2015, svoj boravak u Srbiji nastaviće umetnik Mirko Nikolić. On će boraviti u Beogradu i Boru i pokušaće da inspiraciju za svoj rad nadje na ovim lokacijama. Posle boravka u Sirogojnu tokom septembra 2014. godine kada je za potrebe video rada i instalacije radio sa lokalnim pastirima, ovog puta fokus njegovog rada biće usmeren ka bakru.

Nastavak projekta Frontiers in Retreat 2

Projekat na kome će Mirko Nikolić raditi nazvao je Lives of Metals. To je istraživanje u više delova koje pokušava da rasloji i produbi međuzavisnost savremene haj-tek civilizacije i metalogenih minerala. Ova intimna veza kovala se kroz milenijume, savremeno društvo nezamislivo je bez podrške desetine vrednih metala. Ali u doba klimatskih i političko-ekonomske nestabilnosti, možda treba smisliti još intimniju vezu između ljudi i minerala, sponu dublju i dalju od jednosmerne ekstrakcije i obrade rude. Bakar je jedan od najstarijih i najvrednijih ljudskih saputnika i saradnika, i danas on neumorno sprovodi energiju i podatke. U isto vreme on je i jedan od neophodnih sastojaka ljudskih tela, koje ne može da funkcioniše bez niza metala, dobrim delom neorganskog porekla. Pored bakrovih hemijskih osobina i tehnoloških primena, šta ljudi zaista misle i osećaju o ovom elementu? Kako se molekuli bakra osećaju u ljudskom društvu, u svakodnevnom kontaktu sa njima kao deo eletkro-instalacija, kompjutera, telefona, veš mašina?

Nastavak projekta Frontiers in Retreat

 Frontiers in Retreat projekat organizuje HIAP/ Helsinški međunarodni umetnički program u partnerstvu sa  organizacijama Mustarinda iz Finske, Scottish Sculpture Workshop – SSW iz Škotske, Interdisciplinary Art Group SERDE iz Letonije, Kulturnim Frontom – Kc Gradom iz Srbije, Centre d’Art i Natura de Farrera iz Španije, Skaftfell – Centre for Visual Art sa Islanda i Jutempus iz Litvanije.

Projekat se realizuje uz podršku EU programa za kulturu 2013 – 2018.

Share