Alge kao alternativa fosilnim gorivima

Zavisnost planete o fosilnim gorivima je trn u oku naučnika i aktivista za zaštitu životne sredine, pa ne čudi globalan trud da se ova zavisnost umanji pronalaskom ekonomski prihvatljivijeg,  alternativnog goriva čijim korišćenjem bi se i umanjila emisija štetnih gasova u atmosferu. Jedan od tih pronalazaka su biogoriva koja su, zbog velike sličnosti sa naftnim derivatima, odlična alternativa fosilnim gorivima. Za proizvodnju biogoriva se koriste različite biljke i alge.

alge-03

Alge su velika grupa organizama sa jednom zajedničkom osobinom – vršenje fotosinteze. One rastu pedeset do sto puta brže od ostalih kultura koje se koriste za proizvodnju biogoriva. Najveći broj algi živi u vodi, mada mnoge žive i van nje, na vlažnom zemljištu, u kori drveća, na vlažnim stenama. Ne zahtevaju čistu pijaću vodu za rast, mogu se gajiti i u zagađenim vodama i pored industrijskih pogona. I samo uzgajanje algi je korisno za životnu sredinu jer alge umanjuju količinu štetnog ugljen dioksida, koji im je, uz sunčevu energiju, izvor hrane.

U poređenju sa drugim kulturama koje se koriste za proizvodnju biogoriva, kao što su kukuruz i soja, alge imaju manji uticaj na zemljište na kome se gaje. One se mogu gajiti i na marginalnim zemljištima na kojima se ne mogu gajiti druge kulture. Takođe, nije im potrebno prskanje insekticidima i herbicidima. U poređenju sa fosilnim gorivima kao što su dizel i nafta, sagorevanjem goriva od algi se ne proizvode oksidi sumpora niti ugljen monoksid, čime se smanjuje emisija štetnih, zagađujućih materija.

farma-algi-06

Biogoriva od algi imaju veliki potencijal da pokrenu revoluciju u energetskoj industriji i u budućnosti igraju vodeću ulogu u borbi protiv gasova staklene bašte i klimatskih promena. Da bi se do toga došlo potrebno je sprovesti još naučnih istraživanja, koja su veoma skupa. Osim finansijskog aspekta, tu je i naftni lobi koji nije lako staviti na drugo mesto. Međutim, kako sve više budemo osećali posledice klimatskih promena i taj lobi će u određenoj meri oslabiti, a vrata će se širom otvoriti za alternativne izvore energije, pa time i za goriva od algi. Tome se nadamo i svom snagom navijamo!

Alge nisu samo gomila morske trave koja nas nervira kada nam se zaplete oko nogu dok se kupamo, niti ukusna salata u kineskom restoranu. Alge su mnogo više od onoga što nam je obično poznato. Svakodnevno se vrše ispitivanja i unapređuju znanja, pa danas možemo videti dosta uređaja koji rade „na alge“.

LED sijalica na alge koja proizvodi kiseonik

Ova sijalica nosi naziv Algaebulb i delo je industrijskog dizajnera Gyula Bodonyi iz Mađarske, a specifična je po tome što koristi prirodna svojstva zelenih algi kako bi proizvodila kiseonik i zeleno ambijentalno osvetljenje. Ova sijalica koristi električnu energiju iz mreže za pokretanje male pumpe koja ubacuje vazduh pun ugljen dioksida i vlage iz prostorije. Alge koriste ugljen dioksid za prehranu proizvodeći pri tome kiseonik koji se vraća u prostoriju kroz otvor na vrhu sijalice. Osvetljenje obezbeđuje LED koji se nalazi na vrhu sijalice, odakle se preko svetloprovodnog materijala svetlost prenosi do zidova sijalice i algi, koje svetle bledo-zelenom bojom.

sijalica-od-algi-02

Bio-fotonaponski paneli sa algama i mahovinom

Dizajneri iz Velike Britanije u saradnji sa istraživačima sa Univerziteta u Kembridžu rade na izradi bio-fotonaponskog panela koji generiše obnovljivu energiju iz fotosinteze algi i mahovine.  Alge i mahovina su brzorastuće biljke koje ne zahtevaju puno sunčeve energije i vode kako bi preživele. Dok su u procesu fotosinteze, energija se od njih može izdvojiti i iskoristiti za napajanje fotonaponskog panela. Dizajneri i istraživači veruju da će za 5 do 10 godina ova tehnologija moći bez problema da se poredi sa solarnim panelima na bazi silicijuma.

fotonaponski-paneli-01 fotonaponski-paneli-03

Letelica koju pokreće gorivo od algi

U evropskoj avio kompaniji EADS, tj. njenom ogranku Airbus za proizvodnju putničkih aviona, su izumeli gorivo za napajanje letelica proizvedeno od algi. Kompanijina dvomotorna letelica Diamond DA42 leti delimično na biogorivo koje je 100% napravljeno od algi. Njoj je potrebno 1.5 litar goriva po času manje nego letelici koja leti na mlazno gorivo zbog veoma visokog sadržaja energije koji se nalazi u algama. EADS ulaže velike nade u budućnost ove letelice, ali još uvek nisu objavili kada će ona postati komercijalno dostupana.

alge-01

Zgrada u Nemačkoj sa bio-adaptivnom fasadom od algi

Prošle godine je u Hambrugu otvorena prva zgrada koja svoje energetske potrebe zadovoljava energijom dobijenom od algi. Ona je napravljena od bio-adaptivne fasade od algi i služiće za testiranje potencijala algi u urbanim sredinama. Kako bi napravili ovakvu fasadu koristili su bio-reaktivne panele ispunjene algama. Ovi paneli omogućavaju da alge opstanu i rastu brže nego što bi inače mogle, istovremeno stvarajući hlad unutar zgrade. Biološki reaktori, osim proizvodnje biomase koja se može koristiti za proizvodnju električne energije, “hvataju” toplotu, pa se sa ova dva izvora obezbeđuju energetske potrebe objekta. Fotosinteza u ovom procesu ima dvostruku ulogu. Dinamički prilagođava osenčenost u skladu sa spoljašnjim uslovima, dok istovremeno mikroalge postaju čist izvor obnovljive energije.

zgrada-u-nemackoj-03 zgrada-u-nemackoj-06

U gradnju ove zgrade je utrošeno puno vremena i truda. Danas je ona komercijalno i efikasno rešenje koje koristi žive alge kao pametan material koji isporučuje obnovljivu energiju.

 zgrada-u-nemackoj-01

Eko grad

Arhitektonski studio EcoLogicStudio iz Londona ima ideju da napravi eko grad koji bi ceo bio posvećen algama: od istraživanja, uzgajanja i proizvodnje goriva, do turizma. Grad bi se zvao Farma algi, a bio bi smešten na obali Baltičkog mora, na mestu malog ribarskog švedskog grada Simrishamn. Ideja arhitekata je da redizajniraju ovo područje sa farmama algi, istraživačkim centrima i turističkim atrakcijama, čime bi se i oživela ekonomija i uposlilo lokalno stanovništvo.

farma-algi-01

Alge bi se gajile gde god je to moguće. Staklenici koji oblikom podsećaju na obrnuto drveće su u planu za neiskorišćene prostore oko obale. Alge za ishranu i ulja bi se posebno gajile u tornjevima postavljenim u blizini jezera i izvora vode. Ovi tornjevi bi bili i turističke atrakcije i prostori za gneždenje ptica. Stare štale bi postale umetnički poljoprivredni objekti. Posetioci bi tokom proleća mogli da šetaju ili voze bicikle stazama kroz farme algi, a kada padne sneg te staze bi se koristile za nordijsko skijanje. Alge bi se čak gajile i ispod površine mora.

farma-algi-04

Ako bi ovaj grad postao realnost, pored toga što bi ekonomija u uspavanom  švedskom gradiću „procvetala“, stavila bi ga i na mapu jedinstvenih istraživačkih destinacija koja bi mogla znatno da pomogne ubrzanju u korišćenju algi kao biogoriva.

farma-algi-02

Fotografije:google.com

Share