Otvaranje izložbe Ljiljane Šunjevarić „Stanice“

Nakon višemesečne sanacije izložbenog prostora pri kojoj su sređeni zidovi i pod galerija Salon Muzeja savremene umetnosti nastavlja aktivno izlagački program u 2021. godini. Prva izložba u Salonu Muzeja savremene umetnosti kojom će započeti izlagački program jeste samostalna izložba slika Ljiljane Šunjevarić pod nazivom „Stanice“.

Izložba će biti otvorena u petak, 5. februara u periodu od 18 do 20 časova, kada će umetnica biti prisutna u galeriji sa kustosom izložbe Unom Popović. Izložba će trajati do 8.marta svakog radnog dana od 12 do 20 časova, sem utorka, u Pariskoj 14. Salon Muzeja savremene umetnosti poštuje sve propisane epidemiološke mere, i dozvoljeni broj prisutnih posetilaca u isto vreme u galeriji je 20 osoba.

Umetnica Ljiljana Šunjevarić će se predstaviti novom serijom slika pod nazivom „Stanice”. Rad na ovom ciklusu umetnica je započela 2019. godine. Sedam slika velikog formata, od toga dva diptiha, prikazuju monumentalne holove različitih međunarodnih aerodroma, prostrani enterijer železničke stanice i naizgled napušteni tržni centar ili hipermarket, feribot koji prevozi putnike, kao i unutrašnjost prostranog i naizgled nedovršenog hrama, koji kao da još nije u potpunoj funkciji. Ambijenti monumentalnih enterijera su predstavljeni najčešće sa malim grupama ljudi koji su u stanju neodređenog i neusmerenog kretanja, naizgled u iščekivanju. Na nekim slikama ti enterijeri izgledaju kao pusti i ispražnjeni prostori.

Već više godina unazad slikarstvo Ljiljane Šunjevarić zasniva se na snažnim i simboličkim prizorima međuodnosa ljudi u kretanju i različitih prostora poput močvara, šuma, dolina reka ili plaža. Česta tema u njenom radu jesu migracije. Umetnica promišlja istorijske seobe naroda u odnosu na savremene migracije kao odnose kretanja ljudi i monumentalnih prostora koji neretko sugerišu na društvene, političke pa i lične uzroke i svojstva tih pokreta. U ikonografskom smislu to su mahom predstave velikih grupa ljudi u prirodi ili u spoljašnjem prostoru, na otvorenim teritorijama ili u pejzažima. U ciklusu slika „Stanice” kretanje ljudi kao da je iznenada zaustavljeno u određenim enterijerima. Umetnica formira asocijativan odnos između samog galerijskog prostora i slika, pojačavajući osećanje prisutnosti posetilaca u tom međuprostoru raspoređivanjem većeg broja klupa u slobodnom prostornu u odnosu sa eksponatima. Klupe ovde nisu postavljene samo kao funkcionalni mobilijar već referišu na mesta zaustavljanja ili čekanja upućujići na taj način na slike kao prizore tranzitnih punktova.  Instalacijom u prostoru potencira se ideja otuđenosti ljudi ne samo u odnosu na naslikane prizore već i u odnosu na sam galerijski prostor pa se takvim postupkom pojačava i dejstvo slikarskih prizora u prostoru.

Po rečima autorke, „Stanice” su, u konteksu današnjice, postale ne samo označitelji kretanja već i mesta neizvesnih zaustavljanja, administrativnih zabrana i gotovo beskrajnih onespokojavajućih čekanja. Time je ovaj rad, iako promišljan i planiran pre pandemije korona virusa, dobio povećanu aktuelnost i postao aluzija na svet koji se iznenada zaustavio.

Prateći tekst za izložbu: Simona Ognjanović i Una Popović

Share