Večeras premijera predstave „Ljubav i smrt“

Muzičko-scenska predstava „Ljubav i smrt“, čija je autorka pijanistkinja i kompozitorka Irina Dečermić, imaće premijeru 31.marta 2018. u Bitef teatru.

Predstava  se bavi temom ženske sudbine i ženskog principa u ljubavi i smrti.

Ovo je retka scenska forma, u kojoj je narator (glumica) ujedno i muzički interpretator. Kroz tri priče, triptih u formi scensko-muzičkog-likovnog izraza, tema se istražuje kroz tri različite ženska lika iz evropske literature i iz različitih epoha u rasponu od tri veka. Tema „ljubav i smrt“ biće razložena, kroz sam izraz – formu, u tri oblika naracije: reč, muzika, slika. Oni se međusobno dopunjuju, takođe, nezavisno stvaraju, svaki za sebe, specifičnu strukturu i autentični teatarski iskaz.

Tekst:  G.A. Birger „Lenora“
            Džon Kits „La belle Dame Sans Merci“
            Marina Cvetajeva „ Na crvenom konju“

Muzika: Franc List „Lenora“ – melodrama za klavir i naratora
              Valentin Silvestrov – „ La Belle Dame Sans Merci“ pesma za klavir i glas
              K.F. Abel – svita za violu de gambu ( aranžman za klavir- Irina Dečermić)

Irina Dečermić je u predstavi autor video rada, koji prati ove tri priče. U usko likovnom smislu, video radovi su u graničnom području apstrakcije i figuracije, građeni  pokretnom slikom svaki u specifičnom koloritu. Vezuje ih isti koncepcijski pristup vremenskog i sadržajnog usklađivanja u narativno-muzičku poetiku.

Slika 1. Birgerova poema (balada) ‘’Lenora’’ je priča o ljubavi žene koja se ne dovodi u pitanje ni kada romatična simbolika ljubavnika postaje simbol smrti. U ovoj interpretaciji  balade,  želja za prevazilaženjem krajnjih granica,( odlazak u smrt za svojim voljenim) budi jak osećaj uzvišenosti, koji pre osnažuje nego potiskuje pojam individualne snage i slobode.

Slika 2. Džon Kitsova balada „ La belle dame sans merci“ je obavijena misterijom i neizvesnošću. Pesnik kreira ženski lik koji poseduje natprirodne moći i koja je oličenje lepote i nežnosti, ali je ta lepota, takođe, čini smrtonosnom.

Slika 3. „Na crvenom konju“  je autobiografska poema Marine Cvetajeve, koja joj je donela ne samo ličnu utehu, već i veliki pomak u njenom poetskom stvaralaštvu. Poema govori o gubitku: detinjstva, ljubavi, majčinstva, vere, ali i gubitku koji vodi do otkrića prostora van svih ovozemaljskih nedaća, do njenog poetskog stvaralaštva.

Upravo činjenica da je narator ujedno i muzički interpretator, dodatno dramatizuje i individualizuje alegorične sudbine tri junakinje koje postaju jedna, personifikovana žena.

Ova muzička i poetska matrica će se na našim prostorima izvoditi po prvi put.

Autor i izvođač: Irina Dečermić
Tehnički saradnik: Srđan Crnjanski
Likovni-video rad: Irina Dečermić

Share