Tidal wave – Izlozba fotografija Sonje Zugic

Plima označava variranje u nivou mora uzrokovano gravitacionim privlačenjem sunca i meseca. Mesec pokušava da privuče što bliže sve na Zemlji, ali Zemlja se opire i uspeva da zadrži gotovo sve, osim vode – vode koja nas okružuje i vode u nama. Svakog dana smenjuju se dve plime i dve oseke. Plima se poklapa sa tenutkom kada mesec dostiže najvisu tačku na nebu – mesečev zenit. Serija fotografija nastala je u Maroku, na obali Atlantika kao rezultat posmatranja Okeana – njegovog disanja, isijavanja, prelivanja, subjektivno nijansiranih osećanjima autora.


Žugić Sonja, rođena je 1977. godine u Beogradu.  Diplomirala je na odseku Filmska i TV kamera Akademije Umetnosti  u Beogradu. Doktorirala je na odseku za Scenski dizajn Interdisciplinarnih  poslediplomskih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Share