Pesma dana

Podržavati slobodu govora i slobodu izražavanja podjednako je korisno kako za establišment tako i za one druge koji dovode u pitanje njegove temeljne vrednosti ili simbole. U modernom svetu nema ništa „svetije“ od pomenuta dva ljudska prava koja se u većini zemalja sputavaju, te stoga društva čine početničku grešku suzbijajući kritičku misao izraženu kroz slobodu govora, a koja predstavlja  pretpostavku napretka svakog društva. Grupa Pussy Riot predstavlja jedan revolucionarni element i trudi se da ukaže na značaj kreativnog izražavanja sopstvene individualnosti.

Svi verovatno znate da su prekidanjem finalne utakmice, na nedavno završenom svetskom kupu, još jednom skrenule pažnju na problem slobode govora u Ruskoj Federaciji, ali malo vas zna da su odmah nakon puštanja iz zatvora u ponedeljak, u kome su provele 15 dana zbog protivpravnog nošenja policijskih uniformi i kršenja pravila prisustva utakmicama Svetskog prvenstva, odmah sprovedene u drugi pritvor pre čega im nisu ni saopštili zbog čega će biti zadržane!? Kao podrška otporu represivnom postupanju danas slušamo „Police State“ singl grupe Pussy Riot.

Share