Pesma dana

All Possibilities“ je jako dobra stvar engleskog indie rok instrumentaliste Badly Drawn Boy sa albuma „Have You Fed the Fish?“. Smelost ovog autora ogleda se u svakoj sekvenci, svakom violinskom ključu kojim otvara nove stranice notne sveske upisujući mastilom srca četvrtine i osmine najlepšeg zvuka alternativne muzike.

Share