Pesma dana

Ako znate za ovaj švedski sastav, onda sigurno znate i za njihov najprepoznatljiviji hit Staten och kapitalet koji govori o sprezi države i krupnog kapitala koji podjarmljuje radničku klasu, želeći da takav odnos subordinacije zauvek potraje. Da li vam je ovo dovoljno za revoluciju? Nije? Znači, bili smo u pravu, revoluciju ne pokreću gladni nego besni! A besnih nema dovoljno… idemo mi dalje i vraćamo se na zagonetni bend koji je pomenutu numeru spevao. Namestite usta za A, a izgovorite E… Ebba Grön, ne Abba…Ebba koji su osnovani u prvom talasu panka dakle 1977.

Ok, sad znamo kako se zovu ali ne znamo koja numera je Pesma dana. Ako ostanete sa nama nakon ovih poruka, slušaćete stvar 800⁰C koja se nalazi na albumu Kärlek och uppror iz 1981. godine.

Share