Otvoren poziv za online program “Umetnost i uslovi post-pandemije” i podršku umetnicima iz regiona kroz grantove

Poziv za jednomesečni online program „Umetnost i uslovi post-pandemije” koji će se održati od 15. jula do 15. avgusta u organizaciji „Šta kustosiranje može/treba da bude” (WCSCD) otvoren je 15. maja, a svi zainteresovani mogu se prijaviti do 15. juna 2020. godine. Fokus programa biće period post-pandemije sa ciljem da se izazove promišljanje, refleksija i solidarnost, ali i da to vreme posluži kao kolektivna pribeleška naše nove stvarnosti, izjavila je organizatorka programa Biljana Ćirić.

„Kroz seriju radionica, kustoski program otvoriće diskusiju o tome kako će posledice pandemije uticati na posao umetnika i kustosa. Koje su to ključne promene koje su nam potrebne, a koje bismo u ovom trenutku mogli da iniciramo? Nadamo se da ćemo steći neka domorodačka znanja, znanja od malih institucija različitih vrsta i percepcije koji se tiču brige i načina da ostanemo povezani kroz prošlost, sadašnjost i budućnost, i tako naći praznine iz kojih mogu nastati nove veze i odnosi”,
dodaje Ćirić.

Jedna od tema biće i novonastali uslovi rada, ali i međuljudski odnosi. „Dok ekonomski pritisak prisiljava nacionalne države da ponovo otvore svoje granice, želeli bismo postaviti goruća pitanja koja se tiču načina rada u sferi umetnosti, koja je pod jakim uticajem neoliberalnih mehanizama. Usred straha od drugih, patnje i gubitka života, pandemija nas je naterala da zastanemo i preispitamo svoje mesto u svetu i naš odnos prema drugim ljudskim bićima i vrstama. Nadamo se da ćemo pokrenuti niz radionica o tome kako olakšati različite načine rada u sferi umetnosti sa individualnih stanovišta, ali i iz osećaja pripadnosti zajednici”,
zaključuje Ćirić.

Tokom trajanja programa razmotriće se i postojeći načini rada za koje je karakteristična agilnost i otpornost. Radi se o slučaju malih organizacija vizuelne umetnosti širom planete i načinu na koje su razvile metodologije, koje su omogućile nastavak rada pod neoliberalnim ekonomskim režimom. Drugi slučaj su umetnici koji su razvili i održali praksu bez vraćanja visokoj produkcijskoj vrednosti. Ovo je dobar trenutak da se istraže nekonvencionalna mesta i infrastruktura koja postoji i kako se može aktivirati u pogledu umetnosti, od plaža i šuma do biblioteka i škola.

Novčana naknada za učešće u programu je 450 evra, dok je maksimalan broj za prijavu kandidata 20. Moguće su prijave iz celog sveta. Mentori programa su Maria Lind, Nataša Petresin Bachelez i Biljana Ćirić.

Online sesije održavaće se preko Zoom-a i zahtevaće pripremu, koja podrazumeva čitanje i različite forme kako fizičkih, tako i konceptualnih vežbi. Svake nedelje biće održano približno tri sesije u trajanju od po dva sata. Deo budžeta programa biće raspodeljen u formi granta za tri kulturna radnika (umetnika ili kustosa) kao vid podrške zajednici. Umetnici i kustosi mogu da se prijave putem otvorenog poziva dok će komisiju za izbor činiti učesnici programa i mentori. Mogu se prijaviti umetnici i kustosi iz bilo koje zemlje bivše Jugoslavije. Fond podrške za kulturne radnike iznosi 500 evra.

Način apliciranja:

Na e-mail adresu what.could.curating.do@gmail.com poslati biografiju ili CV zajedno sa kratkom izjavom ili refleksijom na uslove post-pandemije iz vaše perspektive. Više informacija o programu „Šta kustosiranje može/treba da bude” možete naći na wcscd.com

Share