Konceptualna fotografija

konceptualna-1

Ilustrativna fotografija prisutna je još od pojave prvih fotoaparata, ali termin konceptualna fotografija datira iz šezdesetih godina prošlog veka i povezana je sa konceptualnom umetnošću. Podrazumeva dve stvari – žanr u fotografiji i metodologiju.

konceptualna-5

Osnovni zadatak konceptualne fotografije jeste da ilustruje (prethodno osmišljenu) ideju i prenese priču ili poruku posmatraču. Možemo je posmatrati kao metaforu u svetu fotografije. Konceptualna fotografija lišena je spontanosti, i u potpunosti je režirana na osnovu koncepta koji treba da ilustruje. Najčešće podrazumeva snimanje u studiju, uz rekvizite i izražajnu šminku  kao i manipulaciju u Photoshop-u.

konceptualna-3

Obzirom na to da joj je funkcija da prenese poruku, veoma je korišćena u marketingu i u magazinima kao pratnja tekstovima. Posebno zanimljiv ogranak konceptualne fotografije jeste Fine-Art fotografija koju možemo klasifikovati kao umetnost. Iako je isprva taj termin korišćen u negativnom kontekstu kako bi se ista razlikovala od dokumentarne fotografije i fotožurnalizma, Fine-Art fotografija se veoma razvila kao pravac i izrodila neke od najimpresivnijih fotografija.

konceptualna-4 konceptualna-2

Share