Knjiga se po koricama poznaje

Da li se u knjizi može uživati i na vizuelni način? Kako se opredeljujete za knjigu na policama? Koliko dizajn korica knjige upućuje na njen sadržaj i obrnuto?

Svakodnevno biramo predmete kojima ćemo se okružiti na osnovu vizuelnih utisaka koje ostavljaju, a sama knjiga nije izuzetak. U četvrtom po redu razgovoru u okviru književnog ciklusa „Predgovor“ u KC Grad u fokusu će biti dizajn korica na književnom tržištu. Budući da je korica knjige ono što stoji između čitaoca i sadržaja, pitamo se kakav horizont čitalačkih očekivanja nameće grafičko rešenje na koricama, da li ilustracija utiče na tumačenje sadržaja i kako se grafički dizajneri pozicioniraju u književnom svetu.

Učesnici:
Borut Vild, dizajner vizuelnih komunikacija (FMK)
Olivera Batajić – Sretenović, docentkinja (FPU)
Jana Vuković, grafička dizajnerka (Izdavačka kuća ARETE

Vreme i mesto:
Sreda 20. septembar od 19h, Kulturni centar Grad

Share