Javna vođenja kroz izložbu „Čovek ne može opstati sam…“

U poslednjem mesecu trajanja izložbe povodom obeležavanja 40 godina Muzeja (1977-2017): Čovek ne može opstati sam… pripremljena su tematska vođenja autorki izložbe, pojedinih istraživača na projektu, kao i autora tekstova u pratećoj monografiji.

Kroz ovu seriju javnih vođenja očekuje vas osvrt na arhitekturu zgrade i odnos eksterijera sa unutrašnjim sadržajima, značaj razvijanja diplomatskih odnosa koji su bili ključni za proširivanje zbirki Muzeja od osnivačkih dana, kao i autobiografske podatke o diplomatama i kulturnim radnicima Vedi Zagorac i Zdravku Pečaru, na osnovu do sada neizlagane arhive osnivača Muzeja.

Koncept koji su autorke izložbe, dr Ana Sladojević i Emilia Epštajn razvile, ima za cilj re-konceptualizaciju Muzeja, odnosno razbijanje utvrđenih i zastarelih obrazaca i programskih politika, upravo kroz proces istorizacije i oslanjanje na neke od prvih ideja i vrednosti koji su igrali ključnu ulogu u „jugoslovenskom“ i „nesvrstanom“ okviru u kojem je Muzej stvoren.

Share