Haiku

Haiku je japanski trostih pisan, kada se japanska metrika prilagodi srpskom jeziku, u ritmu 5-7-5, što znači da prvi i treći stih imaju 5, a drugi 7 slogova. Naravno da ova šema nije rigidna, ali s obzirom da je bogatstvo izraza ovakim modalitetom izuzetno i da je u duhu originalnog haiku, nema razloga značajno odstupati od nje.

haiku

Haiku predstavlja trenutnu impresiju, te se uvek izražavamo u sadašnjem vremenu. Tema je uvek svet koji nas okružuje, osećanja više u vidu impresije i osećaja nego introspekcija, te se tradicionalno ne piše o ljubavi, socijalnoj tematici, intrepsihičkim previranjima i tome slično, već o prirodi, vremenu, segmentu događaja, trenutnom osećaju i kroz zapažanje takozvanih trivijalnosti, umetnik izrašava svoje impresije, osećaje, misli, svoje viđenje sveta koji ga okružuje.

Forma izražavanja je u duhu savremenog  jezika, te je svaka jezička egzibicija isključena, stil je jednostavan, nije kitnjast, patetika je apsolutno zabranjena. Pesnik je isključivo posmatrač. U haiku nema rime, jer bi za tako snažan izraz rima bila preveliko opterećenje.

Jedna od osnovnih karakteristika haikua je kigo, koji predstavlja kljucnu ili sezonsku reč, vremensku ili neku drugu preciznu odrednicu koja definiše trenutak koji se interpretira.

haiku-2

Haidjin je haiku pesnik. Renga je niz haiku pesama od 3 stiha, zatim 2 stiha, pa opet 3, pa opet 2 i tako redom. Rengu uvek piše neparan broj autora. Uobičajna haiku konstrukcija, koja nije i osnovna forma te je se ne treba slepo držati, glasi: prvi stih slika, drugi radnja, treći zaključak.

Svaki stih predstavlja konkretnu impesiju, izolovanu ili kao idejni segment misli trostiha, a trostih podrazumeva objedinjenu impresiju koju su dale predhodne tri, te svaka haiku pesma zapravo nosi jednu misao, jedan utisak koji je jako teško verbalizovati, što je primarno i cilj pisanja haiku, izraziti kroz izraz.

Haiku se, zbog svoje jednostavnosti, stamenosti, fokusiranosti i odsustva emocionalnosti u izražavanju smatra “muškom” poezijom, jer podrazumeva oličenje muškog principa stare japanske kulture.

haiku-3

Treba razlikovati japanske minijatrure i haiku. Haiku je trenutna impresija koja isključuje svaku doradu i drži se predviđene metričke i lignvističke forme, a minijatrura je kratka pesma koja se ne mora rimovati, može predstavljati trenutnu impresiju i biti o prirodi, te time sličiti haiku.

Naizgled laka forma, zadavala je evropskim pesnicima mnogo muka, jer je jako teško sastaviti trostih moćnog izraza koji formom laiku nalikuje na trivijalnost, a da to zaista i ne postane. Onima koji žele da pišu haiku savetuje se da sa sobom nose beležnicu i zapisuju trenutne utiske, jer to jeste haiku, oličenje pesnikovog bića kroz autentičan izraz trenutne impresije.

Primeri haiku poezije

Čak ni pred carem
strašilo neće skinuti
pleteni šešir.

Dansui

Ja sada odlazim
igrajte se zrikavci,
budite dobri.

Issa

Čuperak jedan
zalutao na usne –
osmeh u oku.

Liddy

Prastari ribnjak…
jedna žaba uskoči:
– zvuk vode.

Basho

Moj sin se ženi.
Gledam kako vezuje
Čvor na kravati.

Nebojša Simin

Kod cipele
mi zapeva zrikavac.
Sedimo u sutonu.

Aleksandar Obrovski

U jagodama,
iz vlažne zemlje raste
novi krtičnjak.

Goran Poletan

Stolica je bila
slobodna. Uspomena
je sela u nju.

Stefan Petkov

Pasoška kontrola
moja senka čeka
s one strane granice.

George Swede
Tri minute –
kucanje prekida
tišinu.

Tina Stanton
Lagani lahor
skladan ritam zvona
i polarne svetlosti.

Elizabeth St. Jacques

Oblačno popodne –
povorku je prošao dečak
žonglirajući mandarinama.

Timothy Russell

Share