Autizam i poznate ličnosti sa autizmom

Autizam je složen razvojni poremećaj koji se razvija do 3 godine života deteta. Kada se govori o autizmu, sve češće možemo čuti stručnjake koji govore o spektru kod autizma. Za pojavu autizma ne možemo okriviti jedan uzrok već postoji čitav niz uticaja koji mogu dovesti do nastaka autizma. Autizam se zatim ispoljava u vidu problema u čulnom opažanju, mišljenju, govoru i razumevanju socijalnih interakcija. Kod osoba sa autizmom ponašanje i odnos sa spoljašnjim svetom se razvija znatno otežanije, zavisno od stepena autizma. Isustvo je pokazalo da su rana dijagnostika, odgovarajuća nega i uključivanje u društvo i obrazovni proces veoma važni za decu sa autizmom. Na ovaj način im se može pomoći da ovladaju socijalnim veštinama, da poboljšaju komunikaciju, vode samostalan i produktivan život.

Autizam-i-poznate-licnosti-sa-autizmom

Drugi april su Ujedinjene Nacije 2007. godine proglasile Svetskim danom osoba sa autizmom.

Postoje zablude da je autizam mentalna bolest, da autizam može nastati zbog “hladnih” i emocionalno udaljenih roditelja ili pod uzrokom stresa. Nauka je ova uverenja odbacila kao pogrešna i danas su se zadržala na nivou predrasuda. Osobe sa autizmom su veoma emotivne i imaju poteškoća da se izraze na pravi način kao i da učestvuju u socijalnoj interakciji sa okolinom. Autizam nije retka pojava, a ova vrsta poremećaja obuhvata 0.6% ukupne populacije. Danas u Evropi živi oko 5 miliona osoba sa autizmom.

Templ Grandin(Temple Grandin), je jedna od ljudi koji su se suočili sa ovim sindromom i danas javno govore o autizmu kako bi ostatku sveta približili poteškoće sa kojima se ovi ljudi svakodnevno susreću. Ona svoju nesposobnost za razumijevanje socijalne komunikacije opisuje kao osećaj koji bi verovatno imao antropolog na Marsu. O njenom životu je snimljen i film koji vam može pomoći da se bolje informišete o autizmu i osobama sa autizmom. Templ u filmu glumi sjajna Kler Dejns (Claire Danes).

Autizam-i-poznate-licnosti-sa-autizmom-6

Kod autizma se može izdvojiti nekoliko pojavnih oblika pa tako govorimo o autističnom spektru.

Autistični spektar je termin koji se danas koristi kako bi se ukazalo na postojanje velikog broja različitih oblika ispoljavanja autizma i da bi se sve te razlike obuhvatile jednim pojmom. Razvoj dece sa problemima iz autističnog spektra je često usporen i uvek neujednačen. Asperger sindrom se opisuje kao jedan od najblažih oblika autizma u okviru autističnog spektra. Osobe koje imaju ovaj sindrom često imaju prosečnu i iznadprosečnu inteligenciju. Postoje navodi da su neki od znamenitih ljudi kroz istoriju poput Mocarta, Darvina i Ajnštajna imali Aspergerov sindrom. Danas znamo, zahvaljujući njihovom socijalnom angažmanu, da postoji veliki broj javnih ličnosti koje ovaj sindrom nije sprečio da postignu velike profesionalne uspehe. Samo neke od poznatih ličnosti sa autizmom su Deril Hana (Daryl Hannah), Suzan Bojl (Susan Boyle), Den Akrojd (Dan Aykroyd), Kortni Lav (Courtney Love), Tim Barton (Tim Burton). Osobama  sa autizmom je najveći problem prilagođavanje društvu. Iako ljudi sa autizmom deluju nezainteresovano za svet oko sebe to u suštini nije slučaj, oni su željni komunikacije i socijalne interakcije samo ne poznaju prave načine da se izraze.

Autizam-i-poznate-licnosti-sa-autizmom-5

Autizam-i-poznate-licnosti-sa-autizmom-3

Autizam-i-poznate-licnosti-sa-autizmom-4

Share