Podrška na vezi

Grupa psihologa pokrenula je inicijativu Podrška na vezi sa ciljem da deci i adolescentima pruže psihološku pomoć i podršku u vreme trajanja krize izazvane pandemijom COVID-19. Sa Andrijanom Kovrlijom, psihologom i studentkinjom master studija kliničke psihologije, koja je deo stručnog tima podrške, razgovarali smo o besplatnoj inicijativi Podrška na vezi.

*Naša molba je da informacije o ovakvoj vrsti psihološke pomoći podelite sa mladima i decom iz vašeg okruženja.

Kako je zamišljena ova inicijativa?

Ideja je bila pokrenuti telefonsku liniju koja bi bila namenjena samo deci i adolescentima koji imaju do 18 godina, ne i roditeljima za koje već postoji otvorena linija pri Institutu za mentalno zdravlje. Iz onoga što smo do sad imali priliku da saznamo, decu najviše brine škola, neusklađenost zahteva nastavnika i onoga što dobijaju putem TV časova, pored toga izolacija kao takva, neizvesnost oko trajanja ove situacije, nedostaju im drugari. Deca i mladi nam se mogu obratiti svakog radnog dana u periodu od 17h do 22h na broj telefona 064/ 325 – 1513.

Ko će razgovarati sa decom i mladima?

Sa decom razgovaraju psiholozi. Naš tim se sastoji od 12 psihologa, studenata master i doktorskih studija psihologije i profesorke, specijalistkinje Medicinske psihologije, stalno zaposlene u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu na Klinici za decu i omladinu.

Šta podrazumeva ovakav vid pomoći, a šta ne, i kome je namenjena?

Psihosocijalna podrška podrazumeva pomoć stručnim razgovorom, namenjena je onima koji se suočavaju sa pojačanim stresom u danima pandemije COVID-19 i imaju poteškoće u nalaženju načina da se sa tim stresom izbore i prilagode novonastaloj situaciji. On se može manifestovati kroz nesanicu ili pak preterano spavanje, promene u apetitu, napetost, bes, napade panike, osećaj bespomoćnosti i beznadežnosti, ali i u vidu negiranja potrebe za bilo kakvom pomoći.

Ovo jesu nenormalne, vanredne okolnosti stoga su sva ova ispoljavanja kao odgovor na istu normalna – mi smo tu da pomognemo deci i adolescentima da pojačaju svoju emocionalnu stabilnost, da ih umirimo i podstaknemo osećaj sigurnosti, da pomognemo da prihvate i razumeju da su ovi emocionalni odgovori upravo prirodna reakcija na vanderdno stanje i da oni imaju neku korist kako za pojedinca tako i za društvo.

Važno je naglasiti da ovo nije psihoterapija!

Da li postoji neki drugi način komunikacije, odnosno kako vas deca i mladi mogu kontaktirati ukoliko nisu u mogućnosti da se osame u domaćinstvu kako bi razgovarali sa vama?

Ovo jeste značajan izazov, posebno uzimajući u obzir da u našoj zemlji često u istom domaćinstvu stanuje više generacija i da je teško pronaći trenutak i mesto gde bi se mogli osamiti. Situacija se usložnjava i u slučajevima kada deo problema potiče upravo iz porodice. Takođe znamo da je nekada lakše napisati šta nas muči nego reći uživo. Iz tih razloga postoji mogućnost komunikacije putem mejla – psiholog.deca.mladi.imz@gmail.com. Psiholozi koji rade sa decom i mladima u Institutu za mentalno zdravlje spremni su da pročitaju i odgovore na sva pisma u najbržem mogućem roku. Sve što je važno vama, važno je i nama!

Share