Ples u Kini 舞蹈在中国

Ples u Kini je veoma heterogena umetnička forma koja se sastoji od mnogo modernih i tradicionalnih plesova. Ples pokriva širok opseg elemenata, od folklora do performansa u operi i baletu, a isto tako može da se vidi na javnim paradama, proslavama u ritualima i ceremonijama. U Kini postoji čak 56 etničkih grupa i svaka manjina ima svoj folklor. Napoznatiji kineski ples je ples zmaja (舞动的龙Wǔdòng de long ) i ples lava (舞狮 Wǔ shī).

Ples-u-Kini4

Zabeležena je duga istorija različitih formi plesa u Kini. Najraniji karakter za ples, pronađen je na kostima za proricanje i simbolizuje plesača koji drži rep bika u obe ruke. Danas, neki kineski plesovi poput “plesa sa dugim rukavima” imaju veoma impresivnu tradiciju budući da su zabeleženi još u ranom periodu dinastije Džou. Najvažniji plesovi ranog perioda su ritualni i ceremonijalni plesovi. U kineskoj kulturi, ples je način da se izrazi ne samo emocija, već i karakter nacije. Koreografi, uz pomoć plesača kroz njihovu igru izražavaju i svoj, ali i opšti način razmišljanja. Kineski ples se još naziva i klasičnim kineskim plesom. Njegovo poreklo seže hiljadama godina u prošlost. Započinje od Džou dinastije koja je trajala od 1122. do 256. godine pre nove ere kroz niz uspešnih dinastija. Sve do perioda Pet dinastija (907-960 pre nove ere), kraljevski dvor je imao odeljak za muziku i ples, a muzičari i plesači su imali redovne treninge i nastupe. Odeljak za ples i muziku je sistematično organizovao, istraživao i dalje razvijao folklorni ples, religijske plesove kao i plesove koji potiču iz drugih zemalja.

Ples-u-Kini3

Period dinastije Tang (618-90 nove ere) je bio period vrhunca za tradicionalni kineski ples. Ratovi za vreme perioda Pet dinastija poremetili su društveni red toliko da su koreografije poznatih plesova izgubljene ili su postale nekompletne.

Nakon Song dinastije (960-1279 godine nove ere), narodnu operu je zamenio samo ples kao forma u razvoju. Naravno, forme i razvoj narodne opere su takođe u velikoj meri nasleđene i predstavljaju miks mnogih ranijih umetničkih formi.

Muzika i ples iz perioda Sui dinastije (581-618 nove ere) i Tang dinastije, postale su važni delovi narodne opere. Iako je “pozajmljivanje” elemenata iz narodnih plesova u narodnu operu bazirano na potrebama opere, na ovaj način je zadržana veoma bogata zbirka tradicionalne umetnosti. Mnoge relikvije iz drevnih vremena nosile su slike plesača iz različitih dinastija. Ove relikvije su pokazale jasnu vezu između opere i plesa.

Ples-u-Kini

Zbog toga, iako je opera zamenila ples i muziku u smislu preovlađujuće umetničke forme performansa, stare opere još uvek nose karakteristike starih kineskih plesova. U poslednjih nekoliko godina, qigong (气功qìgōng ) je postao veoma popularan u Kini. Pokreti u borilačkim veštinama postali su važan oslonac za dalji razvoj klasičnog kineskog plesa. Na primer, Tanzigong je deo kineskih borilačkih veština. Kada su koreografi klasičnih plesova pozajmljivali elemente iz Tanzigonga, oni su uključivali skokove, okrete i salto u ples. Kada je tradicionalno nasleđe kao što su
Taiji (太极tàijí ) i ples mačeva(剑舞jiàn wǔ) korišćeno u plesu, oni su obogatili repertoar klasičnog plesa. Pored toga, drevni murali, crteži na pećinama, skulpturama i plesna literatura su odigrali važnu ulogu u nastavljanju tradicije i ostavljanju građe za istraživanje klasičnog plesa.

Ples-u-Kini2

Nakon 1919. godine, neki umetnici su verovali da imaju obavezu da sistematično dokumentuju kineski ples i to je bio početak formalnog učenja klasičnog plesa. Za razvitak i inovacije u narodnom plesu, umetnici su učili iz elemenata forme narodne opere ujedno uključujući forme kineskog baleta i borilačkih veština time stvarajući jedinsteven sistem klasičnog kineskog plesa. Duga i bogata istorija kineskog plesa dala je dinamičnost pokreta, rafiniranost forme i bogatstvo karaktera. Od kada se kineski ples razvio kroz niz dinastija i društvenih okruženja, bio je u stanju da prikaže brojne različitosti nacionalnosti, socijalnih klasa, perioda i ličnosti. Elementi bilo kog etničkog nasleđa mogu da se uključe, interpretiraju i potpuno prikažu u kineskom plesu. Zbog ovih osobina, u budućnosti će klasični kineski ples imati kapacitet za još veći rast i razvoj.

Ples-u-Kini5

Share