Moda kao sredstvo obrazovanja i potvrđivanja identiteta

Budući da identitet predstavlja izvesnu celovitost ličnosti, koja je sačinjena od niza osobina i sam po sebi je entitet koji je, uslovno rečeno, postojan bez obzira na promene koje se dešavaju u našem okruženju, potreba da iskažemo identitet je sasvim prirodan način potvrđivanja sebe. Svako od nas koristi različite vidove potvrđivanja i izražavanja sebe, jer je naš identitet ono što nas čini jedinstvenima, a istovremeno želimo da naša okolina prihvati sve njegove specifične odlike i da pomoću toga pronađemo svoje mesto u svetu.

Modu od davnina upotrebljavamo kao jedan od alata samopotvrđivanja i samoizražavanja, što naročito dolazi do izražaja u promenljivim vremenima (periodima naših života koji su odlikovani promenama ili periodima promena u društvenom kontekstu uopšte). Kada se svet i uslovi oko nas menjaju, mi imamo potrebu za dodatnim samopotvrđivanjem i u tome nam moda pomaže. Obrazujući svoj stil mi se opredeljujemo za određeno mesto u društvu i spoznajemo sopstvene sklonosti, dominantna raspoloženja kao i svoj odnos prema okolnostima. Oscilacije na širem društvenom planu, koje su pod uticajem različitih dešavanja i mahom mimo naše kontrole, danas naročito aktuelizuju ovu temu. Razmislimo, stoga, na koji način možemo upotrebiti modu da upoznamo sebe i potvrdimo svoj identitet.

Moda, trendovi i Ja

Modni trendovi se danas smenjuju munjevitom brzinom i ovo je posledica uticaja različitih faktora. S jedne strane, prepoznajemo već naširoko kritikovan šablon ponašanja brendova koji su se opredelili za koncept takozvane brze mode nauštrb ekoloških i etičkih načela. Uticaj brzog nizanja novih komada koji su must-have nesumnjivo utiče na generaciju koja zapravo u najvećoj meri oblikuje modnu scenu današnjice. S druge strane, paralelno sa ovim, nailazimo na odgovor u vidu održive mode i jednog sasvim drugačijeg minimalističkog pogleda na modne aktuelnosti, koji podrazumeva prioritizaciju načina proizvodnje i materijala. Danas je, dakle, pred svakom osobom koja konzumira proizvode modnih brendova, jedan inicijalni izbor, a to je da li će modu posmatrati u korelaciji sa industrijom koja utiče na ekološke okolnosti u velikoj meri. Brza razmena informacija, tako, postaje tas na vagi sa obe strane. S jedne strane, nama se kontinuirano prezentuju estetski primamljive aktuelnosti, dok sa druge strane imamo mogućnost da se edukujemo u vezi sa problemima koji se vezuju za etiku modnih kuća. Činjenica je da jedno ne isključuje drugo, te možemo uživati u novim trendovima i odlučiti se za brendove koji brinu o svetu oko nas. Pored toga što je potrebno edukovati se u ovom pogledu, javlja se problem koji je direktno u vezi sa pitanjem identiteta a to je brza smena trendova koja može uticati na stil koji je i reprezent identiteta. Jedna od osnovih odlika identiteta je postojanost, a neprestane izmene na planu stila mogu u određenoj meri razdvojiti lični stil od identiteta ili učiniti identitet fluidnijim. Zbog toga je potrebno sa razumevanjem uživati u trendovima, ne robovati im; odnosno birati trendove koji odgovaraju na pitanje: „Ko sam ja?”

Personalizacija mode

Činjenica da je moda način izražavanja našeg Ja je nešto što brendovi prepoznaju i ne bi li udovoljili potrebi konzumera da saopšte svetu o svom identitetu kroz modni stil, nude nam trend personalizacije autfita. Govorimo pre svega o onim komadima koji šalju direktnu poruku o nama, što može biti u kontekstu boja, ali se češće odnosi na printove. Želja da poručimo nešto o sebi nije nužno upakovana u određeni stil, već može biti direktna i glasna, što omogućuju majice sa štampom, bedževi kao interesantan aksesoar, nakit sa simbolima i tome slično. Majice sa citatima ili likovima iz popularnih filmova i serija su najjednostavniji, najdirektniji i najpopularniji vid personalizacije garderobe. Mladi se, na primer, tako odlučuju za komade kao što je Stranger Things majica ili će rado nositi neki detalj sa Squid Game motivom, a personalizovani komadi neretko idu i dalje od popularnih sadržaja i ličnosti, sadrže poruke koje govore od ličnim osobinama pojedinaca i tome slično. Ovakav vid personalizacije garderobe predstavlja i način urbanizovanja stila, uklapanja u takozvani street style, oneobičavanja i neretko ga koristimo da kombinujemo estetiku koju preferiramo sa humorom.

Moda u doba telesnosti

Sa iskustvom intenzivne objektivizacije tela kroz trendove u ženskoj modi, koja je bila prisutna u ranijim decenijama, dizajneri se opredeljuju za odnos prema modi koji podrazumeva sasvim novi pristup telesnosti. Na ovo je u velikoj meri uticao i snažan upliv seksualizacije koji će kroz sadržaje na društvenim mrežama lako zbuniti ženu koja nije u potpunosti spoznala svoj identitet. Počev od body-positivity pokreta koji odbacuje poistovećivanje lepote i konfekcijskog broja, pa do potpunog negiranja linije tela i gender-less individualizma, prepoznajemo snažnu reakciju na pitanje seksualnog u modi. Činjenica je da struja koja se čini modnom, a koja je intenzivno prisutna na mrežama i formirana je kao estetika Instagram modela, ipak ne dozvoljava da zaboravimo na modu kao sredstvo objektivizacije, ali istovremeno će sama moda kao umetnost da počne da se opire površnosti i dozvoli nam da telesnost i seksualnost prigrlimo i izrazimo na način koji nam intimno odgovara.

U osnovi je opredeljenje za seksualizaciju modnih kombinacija stvar izbora i ovakav izbor je čin koji je namenjen zadovoljenju ličnih estetskih načela, a nije usmeren ka posmatraču. Modu smo davno prestali da posmatramo isključivo u praktičnom smislu, a danas ljubitelji mode nisu zadovoljni ni isključivo estetskim kontekstom u kojem bi razmatrali modne trendove. Moda danas predstavlja vid vizuelne reprezentacije ličnosti i bavimo se njenim uticajem na svet u kojem živimo kao i uticajem na mentalno zdravlje i psihu. Upotreba modnih izbora u cilju spoznavanja, oblikovanja i izražavanja sopstvenog identiteta je danas veoma aktuelna tema i potrebno je da budemo ohrabreni da modu koristimo u ovu svrhu.

Share