Još jedna zapažena svetlosna instalacija Aleksandre Stratimirović u Švedskoj

Instalacija „Cellula” je spomenik životu, oblikovan u formi monumentalnih skulptura. Osnovni i prepoznatljivi element je ćelija, koja gradi kompozicije u različitim veličinama i konstelacijama.

Na trgu, ispred glavnog ulaza u bolnicu, centralno je locirana monumentalna skulpturalna kompozicija; u foajeu se sledeća konstelacija proteže od poda do plafona, dok je treća smeštena u hodniku koji povezuje novi i stari deo bolnice. Svetlosni elementi, integrisani unutar svake ćelije kao nukleus i organele, opisuju dinamiku i funkcije tela kroz pažljivo programiranu svetlosnu priču.

Aleksandra Stratimirović je autor mnogih umetničkih radova permanentno postavljenih u raznim javnim prostorima širom Švedske, kao i po brojnim izložbama širom sveta.

Share