Izložba Genius Loci u kuli Gardoš

U kuli Gardoš je otvorena izložba fotografija rađena analognom kolor tehnikom sa različitih vrsta filmova pod nazivom ,,Genius Loci” Milice Nikolić.

Izlozba-Genius-Loci-u-kuli-

Prostorna instalacija ,,proklijale” fotografije je štampana na ručno pravljenom papiru sa pažljivo odabranim autohtonim semenjem biljaka.

Izlozba-Genius-Loci2

Kadorvi koji okružuju instalaciju su inspirisani osećajima prisutnosti nevidljivih zaštitničkih duša, Genius Loci (lat.), na mestima kao što su Veliko ratno ostrvo, obale Dunava, sokaci i bregovi Zemuna. Izložbu je otvorio akademski slikar Milan Tucović.

Izlozba-Genius-Loci3

Milica Nikolić (1986) diplomirala je na katedri za konzervaciju i restauraciju 2010. godine na Fakultetu Primenjenih Umetnosti u Beogradu. Autorka je 7 samostalnih izložbi i učestvovala na brojnim grupnim izložbama i projektima u Srbiji, Makedoniji, Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Austriji, Japanu.. Član je ULUPUDS-a od 2013.godine. Organizovala je više umetničkih izložbi i kulturnih projekata kao što su ,,Foto-Narativi”. Živi i radi u Zemunu kao nezavisna multimedijalna umetnica i fotografkinja.

Izlozba-Genius-Loci4

Tokom izložbe koja je prodajnog karaktera posetioci će imati prilike da priuštite limitirane primerke foto-razglednica na ovom neobicnom medijumu koju možete da čuvate ili zasadite.

Share