Foto izložba Obodi Sofije Modošanov

U ponedeljak 9. oktobra (u 19h) u Galeriji Bartselona se ovara foto izložba Sofije Modošanov, Obodi.

Kada odem daleko, približim se sebi.
Kada nema nikog, sve je moje.

(Ali ipak, deo mene ostaje Tamo.)

Nedostajanje postaje uživanje, realnost – zamisao, nemir se pretvara u radost, usamljenost u jedinstvo. Previranjem melanholije ubiram slobodu i bežim od nesnađenosti. Težnja ka obodima je moja „Sumatra“, paralela kontrasta, slojevita površina, kakofonija mira, istočni zapad, množina neba i okeana, retrospekcija introspekcije.

Stvarnost je negde, preko.

Sofija Modošanov

Fotografije mlade umetnice Sofije Modošanov nastale su tokom njenog putovanja po istočnoj i zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država. Lišene ljudskog  prisustva, gotovo da naginju minimalizmu, a i nadrealizmu. I na jednoj i na drugoj obali Sofija fotografiše slične motive: ptice na žicama i uličnim lampama, nebo, ritam i linije okeana, talasa i peščanih obala, biljke. Toliko jednostavne, na prvi pogled veoma slične, a opet toliko različite, ujedno kompleksne, baš kao i sama priroda fotografskog medija.

U praznim predelima, mestima, makro motivima, linijama i formama i uz pomoć fotografije Sofija istražuje dualizam sopstvene prirode. Njeni obodi balansiraju između nemira i radosti, prividnog gotovo opuštajućeg  sklada iz koje se promanja haos, samoća,  sloboda, ali i melahnolija. Iako ne primaran taj dualizam se primećuje i u tehničkim karakteristikama samih radova: jedan deo njih je urađen u crno-beloj tehnici, a drugi u koloru.  Konačno i samom njihovom prezentacijom u formi diptiha.

Jelena Matić

Share