DUNAV – turistička snaga Srbije i regiona

Povodom uspešnog završetka „Regionalnog projekta za jačanje prekograničnog turizma na srednjem i donjem Dunavu kroz Dunavski centar za kompetenciju (DCC)“, tim ovog projekta ispred Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, organizovao je druženje sa novinarima. Tom prilikom, u prostorijama Turističke organizacija Srbije jednog od najznačajnijih partnera projekta, mini izložbom i projekcijom kratkih filmova, predstavljeni su rezultati i primeri najbolje prakse ostvareni tokom devet godina aktivnosti projekta.

„Regionalni projekat za jačanje prekograničnog turizma na srednjem i donjem Dunavu kroz Dunavski centar za kompetenciju (DCC)“ sprovodi GIZ u okviru Nemačke razvojne saradnje. Projektne aktivnosti realizovane su sa ciljem jačanja prekograničnog turizma, pružajući podršku Srbiji, Moldaviji i Ukrajini, a u saradnji sa Hrvatskom, Bugarskom i Rumunijom. Zahvaljujući uspešnoj i pouzdanoj saradnji između glavnih partnera na projektu u Srbiji – Dunavskog centra za kompetenciju, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, nacionalnih turističkih organizacija i svih uključenih eksperata – projekat uspeo je da ostvari značajne rezultate.

„Osnovni cilj našeg projekta je podsticaj ekonomskog razvoja u Dunavskom regionu kroz unapređenje konkurentnosti u sektoru turizma u podunavskim zemljama. To, između ostalog, podrazumeva jačanje međugranične saradnje u oblasti turizma, unapređenje turističke ponude i stvaranje novih radnih mesta u sektoru turizma. Uspešno osnivanje i rad Dunavskog centra za kompetenciju (DCC) je od presudnog značaja za održivost onoga što je na tom polju postignuto,“ rekla je obraćajući se medijima Kete Brakan (Kaethe Brakhan), vođa projekta.

Dunavski centar za kompetenciju (DCC) osnovan je 2010. godine. Od tada pa do danas broj članica Centra porastao je sa 22 osnivača na 87 članica, i to iz svih deset dunavskih zemalja. Članice Centra su organizacije iz privatnog, javnog i nevladinog sektora, što DCC čini jedinstvenom međusektorskom mrežom. Tokom osam godina rada Centar je postao renomirana regionalna organizacija prepoznata kao pouzdan partner i centar ekspertize i umrežavanja. Aktivnosti koje sprovodi u skladu su sa strategijom Evropske unije za Dunavsku regiju i usmerene su na oblast održivog turizma.

„Mislim da smo uspeli da profilišemo Dunavski centar kao vodeću organizaciju u oblasti razvoja održivog turizma u regionu Dunava. Kroz više od 20 projekata, koje je finansirala Nemačka razvojna saradnja kroz GIZ, i različitih EU programa, doprineli smo da partneri iz javnog i privatnog sektora počnu da zajednički rade na razvoju i promociji Destinacije Dunav kao jedinstvenog i novog proizvoda u evropskoj turističkoj ponudi. Kroz rad na razvijanju prvih regionalnig proizvoda u srednjem i donjem toku Dunava – Put Rimskih careva i EuroVelo mreža, dokazali smo da ovaj deo Dunava ne mora da zaostaje za daleko razvijenijom ponudom gornjeg toka i da se kroz prekograničnu saradnju, a ne konkurenciju, može razviti proizvod konkurentan na sve zahtevnijem turističkom trzištu“, objasnio je Boris Čamernik, generalni sekretar Dunavskog centra za kompetenciju.

Među značajnim aktivnostima DCC-a u Srbiji ističu se unapređenje i razvijanje EuroVelo 6 rute, kao i aktuelni rad na EuroVelo 13 ruti. Unapređenjem uslova za biciklizam i kruzing ponude skrenuta je pažnja turista na kulturno-istorijsku ponudu Srbije, poput restaurirane Golubačke tvrđave. Kroz razvoj kulturne rute Put rimskih careva i dunavski put vina, koja obuhvatala 21 rimski i 13 vinskih regiona u pet zemalja, ostvaren je značajan doprinos turističkoj ponudi Hrvatske, Mađarske, Srbije, Bugarske i Rumunije.

Najznačajniji efekat ovog projekta upravo je intenziviranje saradnje, ne samo na regionalnom već, i na nacionalnom i lokalnom nivou, koje je rezultiralo razvojem brojnih regionalnih turističkih proizvoda, inicijativa i projekata, kao i zajedničkim promotivnim aktivnostima. U ovom procesu, koncept i rad Dunavskog centra za kompetenciju pokazali su se kao izuzetno važan i uspešan model u razvijanju turizma“, objasnila je Renata Pindžo, pomoćnica ministra trgovine turizma i telekomunikacija Republike Srbije, dodajući da destinacija Dunav, zahvaljujući saradnji sa GIZ-om, sada predstavlja okosnicu turističkog razvoja Srbije. „Pored tradicionalnih atrakcija kao što su Beograd i Novi Sad, uspeli smo da predstavimo i investiramo i u manje destinacije uz tok Dunava u Srbiji, povećavajući njihovu atraktivnost i otvarajući nove mogućnosti za građane tih zajednica“, zaključila je Pindžo.

Direktorka Turističke organizacije Srbije, Marija Labović, skrenula je pažnju na niz vidljivih efekata ostvarenih kroz realizaciju ovog projekta. U to ime navela je izradu brošura, poput „Dunavske biciklističke rute“, kao i zajedničko učešće na sajmovima u Briselu, Fridrihshafenu i Gentu.

„Posebnu pažnju skrenula bih nakreiranje jednog od najznačajnijih zajedničkih projekata – program „Danube@ITB“. Takođe, film „Dunav u Srbiji – 588 utisaka“, koji prikazuje lepote ovog evropskog puta ostvario je velike uspehe na međunarodnim festivalima turističkog filma širom sveta i dobio čak 13 nagrada“, objasnila je Marija Labović i zaključila: „Sve ove aktivnosti su odličan primer kako partneri iz privatnog, javnog i NGO sektora mogu uspešno da sarađuju na razvoju i promociji turističkih destinacija, a u ovom slučaju turističke destinacije Dunav.“

Share