Ajurveda 101

Ako je čitav svemir potekao iz iste tačke, onda sve u početku beše jedno. Princip nastanka mikrokosmosa ogleda se upravo u načinu nastanka makrokosmosa, te je tako i svaka ćelija u ljudskom telu u začetku bila jedna mala mrlja na platnu postojanja, koja se vremenom širila pletući sopstveni genetski kod. Raščitavanjem ovog zapisa, odnosno naših urođenih predispozicija, bavi se gotovo 5000 godina upravo Ajurveda, drevni indijski sistem medicine.

Piše: Nikolina Gavrilov

Nomen est omen, te ova kovanica u bukvalnom prevodu sa sanskrita nosi značenje život (ayus) i nauka (veda) i samim tim i podučava umeću dugog življenja.

Srž filozofske misli ovog učenja je uspostavljanje i održavanje ravnoteže između pet osnovnih elemenata (etar, vazduh, vatra, voda i zemlja) koji čine svu postojeću materiju. Ovi elementi se u ljudskom telu ispoljavaju u vidu dominantnih životnih energija, odnosno dosha.

Postoje tri doshe: Vata (etar i vazduh), Pitta (vatra i voda) i Kapha (zemlja i voda). Svako od nas u sebi sadrži svih pet elemenata ali su uglavnom svima najviše izražena dva do tri. Narušavanje balansa ravnomerne podele ovih elemenata, tj. nezadovoljavanje sopstvenih primarnih potreba čini telo podložnim raznim bolestima; svaka dosha ima kako svoje jake, tako i svoje slabe tačke. Najkonciznije rečeno – sve ono što je svojstveno za glavni element svake doshe ujedno je i ono čime se makar letimice i sama dosha može okarakterisati; detaljniji opis osobina svake pojedine doshe možete pročitati u nastavku teksta.

Vata dosha:

Naseljava predeo centralnog nervnog sistema, samim tim se najviše izražava kroz promene psihičkih stanja individue. Disbalans ove doshe često dovodi do nastanka neuroza. Ašvaganda je biljka koja se koristi prilikom saniranja ovih simptoma. Fizičke karakteristike ove doshe su sitna građa, mahom suva koža i kosa kao i sklonost ka pucanju noktiju i usana. Stoga se u svakodnevnoj ishrani ovom tipu preporučuju topli obroci, kao što su čorbe od povrća, grilovano povrće i čajevi. Trebalo bi izbegavati suvu i hladnu hranu.

Pitta dosha:

Ova energija se u telu ispoljava prilikom regulisanja metabolizma, enzima, hormona i uopšteno svih hemijskih procesa koji se odigravaju u čoveku. Ljude koji su nosioci ove doshe karakteriše sportska građa, prosečna visina i težina kao i vrlo osetljiva koža sklona upalnim procesima. Kako je dominantni element ovde vatra, trebalo bi unositi sve one namirnice koje „hlade“ telo, preporučuje se mahom povrće koje u sebi sadrži velike količine vode, kao npr. tikvice i krastavci.

Kapha dosha:

Nastaje kombinovanjem energije zemlje i vode, te se njene karakteristike ogledaju u međusobnom odnosu strukture čitavog tela (zemlja) i tkiva (voda) koji sačinjavaju samu strukturu. Fizičke osobine koje se vezuju za ovu doshu su krupnija građa, gusta i jaka kosa kao i sjajna koža sklona bržem mašćenju. Konzumacija teške i masne hrane lako stavlja van ravnoteže pripadnike ove doshe, te bi trebalo unositi lakšu hranu, kuvanu na vodi ili vrlo malo ulja. Naročito se preporučuje zeleno lisnato povrće a savetuje se izbegavanje izrazito slatkog voća kao i povrća punog vodom.

Grubo definisanje osobina kombinacija pojedinih elemenata predstavlja samo nemu kartu, okvirnu vodilju na putu ka ponovnom uspostavljanju praravnoteže.

Što se tiče načina sprovođenja ovih drevnih učenja u praksi, moglo bi se reći da je osnovna distinkcija između ovog i zapadnjačkih pristupa tretiranja bolesti u tome što pristalice Ajurvede korišćenjem raznovrsnih metoda praktično naslućuju mogućnost nastanka određenih bolesti čak i dok je organizam u relativnom stanju balansa, dok mi na Zapadu obraćamo pažnju na neku promenu tek kada se ispolje prvi simptomi. Tako do izražaja dolazi osnovni postulat ajurvede a to je prevencija.

Jedna od ustaljenih metoda ranog dijagnostifikovanja je čitanje otkucaja srca ili bolje rečeno – obzervacija pulsa. Praktikanti tvrde da ovim pristupom mogu da predvide do sedamdeset posto poznatih oboljenja, mada ovo nikada nije naučno dokazano.

Preparati koji se koriste u ovoj tradicionalnoj medicini su pretežno biljnog porekla. Neki od najstarijih tekstova na svetu iz oblasti (tradicionalne) medicine su upravo ajurvedska enciklopedija koja detaljno obrazlaže koja biljka i koji njen egzaktni deo je pogodan za koji spektar simptoma.

Ovaj holistički način života se ogleda mahom u korišćenju svega što već postoji u prirodi kako bismo telo održali u stanju relativnog balansa, vodeći se principom jedinstva svih stvari, praktikanti smatraju da narušenu životnu energiju možemo „popraviti“ onim što je već dato; pošto distinkcije između ljudi, životinja, biljaka, vode, vetra, kamena i svega ostalog što uviđamo i ne uviđamo da postoji, na samom početku nije ni bilo. Posmatrajući sa tog aspekta odnose među stvarima – sva materija međusobno korespondira i energetski utiče jedna na drugu, zbog čega je važno obraćati pažnju na sve sa čime dolazimo u kontakt.

Share