Uzmite učešće u takmičenju „Ptice moje hranilice”

Ptice moje hranilice” je prvo takmičenje u zimskom hranjenju ptica koje organizuje Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Zimski period je najkritičnije vreme za mnoge ptice, pre svega zbog nedostatka hrane u prirodi, a prihranom im možemo povećati šanse da uspešno prebrode hladne dane i noći. Hranjenje ptica pruža priliku za posmatranje različitih vrsta i njihovog ponašanja iz neposredne blizine i odličan je način da se ostane u kontaktu sa prirodom u urbanim sredinama.

Moguće je prijaviti se za učešće u bilo kom trenutku tokom trajanja takmičenja, do 21. marta 2020. godine. Da bi se učestvovalo u takmičenju, potrebno je postaviti jednostavnu hranilicu za ptice, prihranjivati i posmatrati ptice, te beležiti svoja zapažanja i podatke o broju i vrstama ptica koje posećuju hranilicu. Učesnici i učesnice mogu biti svi koji najmanje jednom u toku trajanja takmičenja pošalju izveštaj sa podacima sa svoje hranilice putem PRIJAVNOG FORMULARA i ONLAJN IZVEŠTAJA. Zahvaljujući aplikaciji „Ptice na dlanu” koja se besplatno može preuzeti i instalirati na Android i iOS mobilnim uređajima, na jednostavan način, svako može identifikovati ptice koje dolaze na hranilicu.

Do sada se za takmičenje prijavilo 49 takmičara koji redovno šalju izveštaje sa svoje hranilice, a najviđenije ptice u prve tri nedelje bile su: velika senica – viđena 892 puta, vrabac pokućar – 485 puta i poljski vrabac – 208 puta. Najveći broj takmičara za prihranu ptica pevačica kao što su senice, zebe i vrapci koristi suncokret. Кikiriki, orasi, proso, sirak, lomljena pšenica, kukuruz i drugo semenje predstavlja takođe dobar izbor, koji će zadovoljiti potrebe mnogih vrsta. Ne preporučuje se hranjenje ptica starim hlebom jer hleb kod ptica izaziva komplikacije u varenju, a ređe i uginjanje.

Kategorije takmičenja u kojima se može ostvariti pobeda i nagrade su: hranilica sa najvećim brojem izbrojanih jedinki osvaja prenosivu drvenu hranilicu na postolju; hranilica sa najviše različitih vrsta ptica dobija Crvenu knjigu faune Srbije  – Ptice. Posebna kategorija je izbor za najlepšu fotografiju sa hranilice, a nagrada je soliter za vrapce.

Share