Moć mistike na primeru Šarlot Gensbur
Što se pre pomirite sa tim da savršenost ne postoji, to ćete biti zadovoljniji i samouvereniji. Ako su vam merila za...