Plezir – Septembar 2015.
Rođendanski broj Plezira! U septembru se uglavnom bavimo plesom i plesačima, učimo kako se igra swng, irski ples,...