Plezir – Februar 2016.
 Februar je tradicionalno mesec ljubavi ali budući da mi podržavamo, slavimo i praktikujemo ljubav čitave godine...