ŠTA GLUMCI ZAPRAVO PUŠE U FILMOVIMA
Sviđalo se to nama ili ne filmovi vrše veliki uticaj na nas kao gledaoce, a samim tim i na naše želje i odluke....