STRAŠNE ŽENE: „All the right cards”

Priča o ženskim pravima ne sme biti tema koje ćemo se po potrebi setiti kada nam je potreban njihov glas na izborima ili jednom godišnje, 8. marta. Da bismo se svakodnevno podsetili nekih sjajnih žena koje društvo neretko olako zaboravlja, pobrinulo se hrvatsko udruženje K–zona osmišljavanjem društvene igre „Strašne žene“.

Fierce Women (Strašne žene) je zabavna, edukativna i dinamična društvena igra koja igrače i igračice upoznaje sa strašnim ženama koje su svojim postignućima dale veliki doprinos društvu na području kulture, politike, nauke, ljudskih prava i umetnosti.

„Edukativna društvena igra Strašne žene zabavan je način da se tema rodne ravnopravnosti ‘spusti’ s razine političkih floskula u svakodnevni život, te da ženama, djevojkama i djevojčicama učini vidljivima postignuća žena koja mogu biti inspiracija u njihovom poslovnom životu, kao i pri odabiru zanimanja i školovanja.“ navode autori.

Naziv igre potiče od naziva istoimene rubrike na portalu VoxFeminae.net koja je prepoznata kao jedna od najpopularnijih, a čiji edukativni tekstovi ističu žene koje su zadužile svet svojim delovanjem.

For most of history, Anonymous was a woman”, napisala je Virdžinija Vulf, a istinitost ovih reči potvrđuje se svaki put kada nekoga pitate da nabroji 5 fizičarki, rediteljki ili filozofkinja. Cilj društvene igre Fierce Women je razbiti rodne stereotipe i predrasude o sposobnostima, interesima i postignućima žena i učiniti njihov rad vidljivim, osnažujući tako nove generacije strašnih žena.

U kreiranju igre je učestvovalo 8 hrvatskih ilustratorki (Sanja Stojković, Rina Barbarić, Tea Šokac, Željka Tkalčec, Ana Kovačić, Ivana Štrukelj, Branka Hollingsworth i Nataša Rašović), i pisac i programer Želimir Periš.

Igra se sastoji od 56 karata na kojima su ilustracije portreta i kratke biografije Strašnih žena koje su dale veliki doprinos razvoju društva na području nauke, kulture, politike, umetnosti i ljudskih prava, kao i 8 dodatnih karata koje po potrebi dodaju kompleksnost igri. U porodičnom ili prijateljskom krugu, može se igrati 2-5 igrača. Pravila igre su vrlo jednostavna pa Strašne žene mogu igrati i najmlađi, od 5 godina starosti pa nadalje. Zbog svoje edukativne komponente i prilagođenosti svim uzrastima igra je pogodna za upotrebu u nastavi ili na radionicama.

Igru Strašne žene možete nabaviti putem crowdfunding kampanje na platformi Indiegogo kojom se omogućava štampa prvih 1,000 primeraka. Zanimljivo je spomenuti da je za manje od nedelju dana kampanje sakupljeno više od 50% ciljanog iznosa.

Udruženje K-zona je najpoznatije po nezavisnom mediju VoxFeminae.net i Vox Feminae festivalu kroz koje već 12 godina učestvuje u promociji ideja i postignuća pojedinki, pojedinaca i inicijativa na polju rodne ravnopravnosti, pravednog društva i nezavisne kulture.

Igrajte na kartu ravnopravnosti i podržite Strašne žene!

Share