Platforma „Rekonstrukcija“ raspisuje konkurs za vizuelne umetnike

Sa idejom da doprinese vidljivosti rada vizuelnih umetnika i umetnica u godini u kojoj je njegova dostupnost svedena na minimum, ali i kako bi osnažila domaće autore i autorke da razmišljaju u pravcu stvaranja u javnom prostoru, platforma „Rekonstrukcija“ poziva vizuelne umetnike i umetnice koji nemaju iskustvo u oslikavanju murala i drugih intervencija na ulici, da se prijave na konkurs i u saradnji sa iskusnim uličnim umetnicima i umetnicama – Barbarom Dimić, Snout-om i TKV, realizuju zajednički mural u okviru ovogodišnjeg Festivala umetnosti na ulici „Rekonstrukcija“.

Poziv je otvoren za sve zainteresovane stvaraoce sa teritorije Republike Srbije koji se izražavaju u polju vizuelne umetnosti, a žele da se oprobaju u realizaciji radova u javnom prostoru. Prijava treba da sadrži ime i prezime autora ili autorke, godinu rođenja i mesto boravka, portfolio koji sadrži pet radova u PDF formatu (fajl ne veći od 10 MB), tehnike, formate i godinu nastanka priloženih radova, kratku umetničku biografiju i motivaciono pismo.

Foto: Aleksandar Đalek Đorđević

Prijave se šalju na hello@festivalrekonstrukcija.com, a rok za slanje je 12. septembar 2020. godine. Nekompletne i nepravovremeno pristigle prijave neće biti razmatrane.

Odabrani umetnici i umetnice će sa mentorima-saradnicima napraviti zajedničku skicu, a zatim će poslednjeg vikenda septembra 2020. realizovati murale malih formata na odabranim zidovima u centralnoj gradskoj zoni Beograda.

Share