Pesma dana

Ona je te 1983. godine zavirila u budućnost i naslutila uspon biomehanike kao jedne perspektivne naučne oblasti koja otvara puno mogućnosti. Ljupka Dimitrovska je bila jugoslovenska pop pevačica, koja ne samo da je bila poznata i popularna u SFRJ, nego je osvojila i tržište Čehoslovačke i DDR-a (Istočna Nemačka), kao i muzički prostor Grčke i Francuske.

Sa pesmom Robot, koju danas slušamo, nastupila je na festivalu u Zagrebu 1983. godine i osvojila drugo mesto uz Frana Lasića sa numerom Volim te budalo mala. Čujmo kako ovaj Asimovski termin zvuči u izvedbi Ljupke!

Share