Pesma dana

U Plezir magazinu pokušavamo da konstantnim ponavljanjem priče o značaju zaštite životne sredine skrenemo pažnju većine na probleme sa kojima se moderno društvo suočava. Izduvni gasovi, pesticidi kojima se biljke praše, sve manji broj zelenih površina, neprečišćavanje otpadnih voda predstavljaju ogromnu pretnju živom svetu. U martovskom broju vašeg omiljenog onlajn magazina imali ste priliku da pročitate tekst o ugroženosti malih zujalica od čijeg opstanka takođe zavisi i opstanak celokupnog ekosistema.

Drugarice i drugovi, danas ćete imati priliku da poslušate tribute pesmu za njeno veličanstvo pčelu. Bez pčela nestalo bi 80% biljnih vrsta na koje se čovek oslanja u svojoj ishrani, to su na neki način znali momci iz Grupe SOS kada su spevali današnju pesmu koja bi trebalo da podrži simbiozu čoveka i pčele.

Share