Eko saveti

Često, male stvari i promena uobičajene rutine mogu da naprave veliku razliku. Možda nismo u stanju da utičemo, kao pojedinci, na sve veće naftne mrlje u okeanima, možda naše delovanje neće napraviti neku vidljivu razliku…

Podeli troškove vožnje i sačuvaj životnu sredinu

U svetu već godinama uspešno funkcionišu sajtovi putem kojih se korisnici dogovaraju o podeli trošlova prevoza.U Srbiji takvi servisi postoje već nekoliko godina ali čini se da svoju ekspanziju doživljavaju tek danas. Razlozi popularizacije ovakvih…

Ekoturizam, putovanja u skladu sa prirodom

Ovaj pojam sve češće čujemo kada se govori o potencijalima Srbije i zemalja regiona. Poslednjih godina dosta se radi na edukaciji i promociji ovakvog vida turizma ali i dalje sve ostaje ne potencijalima. Malobrojne turističke…